Alliade

Audit HKZ

In de laatste week van september 2016 werd binnen Meriant de externe audit voor het HKZ-kwaliteitscertificaat uitgevoerd door de certificerende organisatie DNV. Deze audit is zeer positief verlopen. De auditoren zijn vier dagen in huis geweest en hebben meerdere locaties bezocht.

Door de auditoren werd aangegeven dat: 'Meriant heeft een langere periode achter de rug van reorganiseren en modelleren. Er lijkt nu een fase te zijn bereikt waarin meer ruimte is voor de inhoud. De directie draagt consequent uit waar de organisatie voor wil staan (missie en visie). Het valt op dat hier in de organisatie ook consequent op wordt gestuurd en dat medewerkers de boodschap ook verstaan.' Natuurlijk zijn er nog punten voor verbetering.

 

© 2019 - Alliade