Alliade

Herinrichten organisatie

De vernieuwde visie '(H)Erken wie ik ben' paste niet goed bij de manier waarop de zorg door Meriant werd uitgevoerd. Grote afdelingen en grote personeelsteams die op meerdere gangen werken passen niet bij een visie die uitgaat van elkaar ├ęcht kennen. Daarom werd vanaf 1 januari 2016 het 'kleinschalig werken' ingevoerd.

Kleine teams zorgen voor een kleine groep cliënten. Daarbij heeft elke groep een eigen huiskamer met een fijne sfeer en waar iets te beleven valt. Een echt succes is dat er met de cliënten  gekookt wordt. Cliënten geven aan dat zij dit fijn vinden en medewerkers ervaren rond het koken veel positieve interacties met en tussen cliënten. Bovendien smaakt het eten veel lekkerder en wordt er veel beter gegeten.

Wat ook duidelijk werd is dat de veranderingen in de financiering van de zorg er toe leiden dat de zorgvraag van de cliënten steeds complexer wordt. Daarom werd besloten om vanaf 2016 alleen nog te gaan werken met verzorgenden IG en verpleegkundigen. Dit heeft een enorme kwaliteitsimpuls met zich mee gebracht.

Kwaliteit en veiligheid ontwikkelen en borgen we op verschillende manieren. Binnen Meriant werden in 2015 en 2016 verschillende interne audits uitgevoerd op het gebied van medicatieveiligheid, vermindering van vrijheidsbeperking en de kwaliteit van het zorgleefplan. Na elke audit zagen we verbetering optreden. Helaas in een langzamer tempo dan we hadden gehoopt. Dit resulteerde er in dat Meriant in juli 2016 terecht kwam op de lijst ‘toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen’. In het kader van dit toezicht werd Meriant op 31 augustus 2016 door de inspectie bezocht. De locatie LindeStede voldeed aan alle gestelde eisen. Op de locatie BerkenStede werden jammer genoeg nog zes punten gevonden die nog niet helemaal goed waren. Dit zijn:

  • Een medewerkster was niet op de hoogte van de werkwijze bij verandering van medicatie.
  • De medewerkster wist niet waar deze werkwijze opgeschreven was.
  • In de medicijnruimte werd een doosje medicijnen gevonden dat terug naar de apotheker had gemoeten.
  • Bij de koelkast waar medicatie bewaard wordt was geen lijst waarop de controle van de temperatuur van de koelkast wordt opgeschreven.
  • De ruimte waar de medicatie werd bewaard voor cliënten op de dagbesteding oogde rommelig.
  • Er was geen openingsdatum genoteerd op een geopende tube ooggel.

Direct na het bezoek van de inspectie zijn deze punten opgelost. In september werd hierover een resultaatsverslag gemaakt dat werd verzonden aan de inspectie.

 

© 2021 - Alliade