Alliade

Op 26 september 2016 heeft de inspectie ons laten weten dat Meriant op 16 september 2016, in categorie 3 staat op de lijst van 150 verpleegzorginstellingen. Dit betekent dat de inspectie onze organisatie heeft bezocht en er een resultaatsverslag moet worden gemaakt dat nog niet is ontvangen of nog niet is behandeld door de inspectie. Op 27 oktober 2016 hebben wij van de inspectie vernomen dat zij het resultaatsverslag hebben ontvangen en dat de zorg op orde is. Dit betekent dat het toezicht is afgerond.

Op 14 februari 2017 heeft de Inspectie voor de gezondheidszorg een bezoek gebracht aan Herema State. Op 18 mei 2017 hebben we het definitieve inspectierapport ontvangen.

De inspectie constateert dat Herema State goed op weg is met haar overgang naar kleinschalig wonen en werken. De visie ‘(H)erken wie ik ben’ is zichtbaar op de afdelingen in de cliëntgerichtheid van medewerkers. De Inspectie constateert verder dat verbeteringen naar aanleiding van inspectiebezoeken aan andere locaties van Meriant, zijn doorgevoerd op Herema State. Zo voldoet Herema State bijvoorbeeld aan alle normen op het gebied van medicatieveiligheid. We zijn blij met deze positieve bevindingen van de inspectie. Ze geven erkenning aan de vele inspanningen die de afgelopen jaren zijn geleverd door medewerkers.

De inspectie concludeert dat de methodische aanpak van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en dan met name de vastlegging hiervan in het cliëntdossier binnen Herema State nog verbeterd moet worden.

Meriant is direct aan de slag gegaan met verbeteracties. Alle medewerkers van Herema State hebben scholing gevolgd. In juli zijn de dossiers gecontroleerd en in augustus is de inspectie geïnformeerd met een resultaatsverslag. Op 30 augustus heeft de inspectie ons laten weten dat zij akkoord is met de genomen maatregelen en resultaten. De inspectie benoemt in haar brief nog expliciet dat uit het inspectiebezoek en het resultaatsverslag is gebleken dat Herema State beschikt over lerend vermogen en verbeterkracht.
In de brief benoemt de inspectie dat zij verwacht dat ook verbeteracties zijn ingezet ten aanzien van de multidisciplinaire  aanpak en verslaglegging van de risico’s zoals vallen. Een multidisciplinaire aanpak en risicosignalering heeft onze continue aandacht. Er is inmiddels een instrument ontwikkeld voor zelfevaluatie en intercollegiale toetsing op de cliëntdossiers waarin deze punten zijn opgenomen. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat als medewerkers zelf aan de slag gaan met verbeteren en elkaar toetsen het bewustzijn groeit. Dit draagt bij aan blijvende borging.      

© 2021 - Alliade