Alliade

Ontwikkeltraject

Vanaf het voorjaar van 2015 werd de uitvoering van het verbeterplan voor Coornhert State gekoppeld aan het organisatieontwikkeltraject binnen Meriant. Daarbij hebben we ook gekeken of de binnen Coornhert State geconstateerde punten ook speelden binnen de andere locaties van Meriant.

Dit bleek op een aantal punten het geval te zijn. Dit leidde tot een Meriant-breed verbetertraject op het gebied van kwaliteit en veiligheid met als speerpunten: medicatieveiligheid, vermindering van vrijheidsbeperking en een goed zorgleefplan. Een belangrijke stimulans voor de verandering  is de deelname aan het landelijke programma ‘Waardigheid en Trots’.

© 2021 - Alliade