Alliade

Verbeterpunten naar aanleiding van Audit HKZ

Bij de HKZ-certificering wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten verbeterpunten.

Verbeterpunten in categorie 1, Major, zijn tekortkomingen die binnen drie maanden opgelost en gecontroleerd moeten zijn. Voor de verbeterpunten in categorie 2, Minor, moet binnen drie maanden een verbeterplan worden gemaakt. De controle hierop moet binnen het jaar plaats vinden. Observaties zijn geen tekortkomingen maar vragen wel aandacht en verbetering. Ook doet de certificerende organisatie vanuit haar eigen expertise aanbevelingen voor verbetering.

Tijdens de audit binnen Meriant werden vier verbeterpunten in categorie 2 geconstateerd waarvoor binnen drie maanden een verbeterplan moet worden opgesteld. Daarnaast werden vijf observaties gedaan die ook in het verbeterplan worden opgenomen. Ook werden nog een aantal suggesties voor aanvulling of verbetering gedaan die graag worden overgenomen.

Inmiddels is het verbeterplan ingediend en goedgekeurd, waarmee Meriant het HKZ-certificaat weer voor 3 jaar heeft ontvangen.  Lees ook onderstaand rapport:

© 2019 - Alliade