Alliade
Drachten Moleneind zz 69 2.jpg
Drachten Moleneind zz 69 3.jpg
Drachten Moleneind zz 69 1.jpg

Ondersteuning aan Huis Drachten

Moleneind ZZ 69B 9203 ZW Drachten

Wij bieden ondersteuning zodat de cliënt zo zelfstandig mogelijk zijn of haar leven kan leiden. Onze deskundige begeleiders helpen hierbij door mee te denken. Op deze manier ondersteunen we de cliënt om zelf keuzes te maken, de doelen te behalen en de zelfstandigheid te vergroten.

Ons uiteindelijke doel is altijd zelfstandigheid. Door een dusdanig netwerk en vangnet te bouwen, hopen we dat geen professionele hulp meer nodig is. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (WLZ), trajectfinanciering en persoonsgebonden budget (pgb) behoren tot de mogelijkheden.

Leeftijd
Jongeren vanaf 18 jaar, Volwassenen, Senioren vanaf 67 jaar
Begeleid werken
Categorie
Ondersteuning aan huis
Vorige pagina
© 2021 - Alliade
scrollen