Van start: psychomotorische gezinstherapie, werkt dat?

12 oktober 2022

Vanochtend vond in Woonzorgcentrum Lindestede in Wolvega de feestelijke startbijeenkomst plaats van ‘Samen aan de slag - onderzoek naar psychomotorische gezinstherapie bij gezinnen met een kind met LVB’. Met dit project gaat een team van Alliade de effectiviteit van deze behandelvorm onderzoeken.

Betere relaties, constructievere omgang
PMGT staat voor psychomotorische gezinstherapie. Het is een combinatie van systeemtherapie en psychomotorische therapie, waarbij deze twee behandelvormen gemengd en dus niet los van elkaar worden aangeboden. En dat lijkt goed te werken bij gezinnen met een kind met LVB, zo wordt in de praktijk ervaren. Gezinnen, behandelaren en verwijzers zijn er positief over: door PMGT krijgen gezinsleden betere onderlinge relaties en kunnen ze constructiever met elkaar omgaan.

Stevigere plek in het behandelaanbod
PMGT is een vrij nieuwe behandelvorm die (zeker bij gezinnen met een kind met verstandelijke beperkingen) nauwelijks is onderzocht, waardoor de effectiviteit nog niet wetenschappelijk is aangetoond.

Op initiatief van psychomotorisch therapeut Inge Zomervrucht maakt het projectteam van de afdeling PWO van Alliade een start met de wetenschappelijke onderbouwing door onderzoek te doen naar praktijkervaringen. Ook ‘s Heeren Loo in Lelystad en Almere draagt hieraan bij. Zo kan PMGT een stevigere plek krijgen in het behandelaanbod voor mensen met LVB. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Zorgondersteuningsfonds.

Wat gebeurt er komend jaar?
Komend jaar volgt het projectteam minimaal 20 gezinnen die binnen Alliade of ’s Heeren Loo een behandeltraject volgen waarvan PMGT onderdeel is. Voor, tijdens, direct en langere tijd na de PMGT vraagt hoofdonderzoeker Inge de gezinsleden naar hun ervaringen. Vervolgens toetst ze de bevindingen in een klankbordgroep, bestaande uit gezinshulpverleners en ouders die al een PMGT-traject hebben doorlopen.

Naast de gezinnen vraagt Inge na afloop van het PMGT-traject ook de betrokken hulpverleners (regiebehandelaren, gezinshulpverleners, psychomotorisch therapeuten en systeemtherapeuten) naar hun ervaringen.

Nieuwe inzichten delen
De uitkomsten van het onderzoek delen we via de projectpagina op de website van PWO, vakartikelen en presentaties voor verschillende professionals in de zorg voor mensen met LVB. Ook organiseren we een PWO Kafee voor gezinnen en hun naasten. Hierbij informeren we hen over de uitkomsten van het onderzoek en gaan we samen in gesprek. Op die manier zorgen we dat de nieuwe inzichten een breed publiek bereiken en meer mensen bekend raken met de werkzaamheid van PMGT.

Meer weten?
Op de online projectpagina lees je meer over het onderzoek. In de loop van het project krijgt deze pagina regelmatig een update, zodat je er altijd de actuele stand van zaken aantreft.

Foto's

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Jeugdzorg
Subcategorieën Poli
Gezinshulpverlening
Gezinstherapie
  • Delen