Alliade werk en dagbesteding scoort goed op cliëntervaringsonderzoek

18 augustus 2022

Ieder jaar doen we binnen Alliade werk en dagbesteding (voorheen Wil) onderzoek naar de ervaringen van onze cliënten. Dit jaar hadden we een respons van 28,8% (in 2021 9,45%) en kregen we gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer. Dit is een stijging van 0,2 ten opzichte van 2021.

Onderzoek

Het onderzoek vond plaats binnen de onderdelen dagbesteding, ondersteuning aan huis en begeleid werken in de periode van 23 mei tot en met 23 juni 2022. De vragen die aan de cliënten zijn gesteld, zijn afkomstig uit de standaard vragenlijst cliëntervaringsonderzoek Wmo van de VNG. In samenspraak met de cliëntenraad zijn de vragen vastgesteld en gepersonaliseerd voor Alliade.  

Kwaliteit van de ondersteuning goed

Van de respondenten geeft 96% aan tevreden te zijn met de begeleiding die zij krijgen. En 94% geeft aan dat de begeleiding past bij zijn of haar hulpvraag. Deze percentages zijn ongeveer gelijk aan 2021. Over het effect van de ondersteuning heeft 90% van de respondenten aangegeven beter de dingen te kunnen doen die zij willen door de begeleiding die ze krijgen. Dit percentage is gelijk aan 2021. 

Verbeterpunten

Aan het einde van de vragenlijst was ruimte om zaken te benoemen die niet aan bod kwamen in de vragenlijst of waar men nog iets over kwijt wil. Hieruit zijn een aantal tips en tops gekomen. Met de tips gaan we de komende tijd aan de slag. In meerdere reacties kwam bijvoorbeeld naar voren dat men last heeft van de hoeveelheid personele wisselingen, omdat zij tijd nodig hebben om telkens weer een vertrouwensband op te bouwen. En dat afspraken tussen begeleider en cliënt niet altijd goed bekend zijn bij een vervanger. Als top kregen we mee dat cliënten door de begeleiding meer rust ervaren en dat de begeleiding goed luistert.
 

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Werk en dagbesteding
Subcategorieën Dagbesteding
Begeleid werken
Ondersteuning aan huis
Leeftijdscategorieën Jongeren
Jong volwassenen
Volwassenen
  • Delen