Alliade boekt gezond resultaat in 2022 en blijft investeren

1 juni 2023

Alliade verleende in 2022 aan meer dan 8.000 cliënten zorg en ondersteuning. Uit het bestuursverslag 2022 blijkt dat Alliade met jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning afgelopen jaar een totaalomzet realiseerde van 341 miljoen euro. Het eindresultaat komt uit op 13,7 miljoen euro positief en viel afgelopen jaar vooral hoger uit door de verkoop van vastgoed.

“We sluiten 2022 af met een positief resultaat voor onze zorgverlening. Het was een jaar met veel beweging. Medewerkers toonden, ook in de coronaperiode, veel inzet en flexibiliteit. Dat waarderen we zeer. Binnen Alliade zetten 6.000 collega’s zich dagelijks in voor goede zorg voor onze cliënten. Samen bleven we kijken naar wat wél kan en maakten we stappen in verdere professionalisering en kwalitatieve zorgverlening”, aldus Vincent Maas, voorzitter raad van bestuur.

Alliade zet cliënten centraal en stelt medewerkers voorop. Na een juridische fusie in 2020 is de organisatie in 2022 overgegaan naar één merknaam voor alle vormen van zorg. Tegelijk is een administratieve samenvoeging voorbereid, inclusief de ICT- en werkprocessen. Zo is begin dit jaar één nieuw elektronisch cliëntdossier en een nieuw systeem voor bedrijfsvoering in gebruik genomen. In coronatijd bleek dat thuiswerken goed mogelijk is voor met name het kantoorpersoneel. Alliade heeft daarom beleid gemaakt dat medewerkers de mogelijkheid biedt om meer vanuit huis te werken. Als gevolg daarvan bleken een aantal kantoorpanden niet meer nodig. Deze panden zijn het afgelopen jaar verkocht. Het eindresultaat van 2022 zorgt ervoor dat Alliade kan blijven investeren.

Vincent Maas: “Het is nodig dat we blijven investeren in de toekomst, ook omdat het zorglandschap verandert. We hebben niet alleen te maken met druk op bekostiging en tarieven, maar we moeten ook omgaan met personeelskrapte en kostenstijgingen. Daarin zijn we niet anders dan andere zorgaanbieders in het land, maar we kunnen gelukkig wel blijven investeren in een toekomstige transformatie. Om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven verlenen, is het nodig dat we niet alleen investeren in personeel en arbeidsmarktontwikkeling, maar ook in innovatie, verduurzaming en ICT. Een praktisch voorbeeld daarvan is dat we ook komend jaar weer zij-instromers aan een baan in de zorg kunnen helpen. 

De verantwoording over de resultaten staat in het bestuursverslag van Alliade. Dit verslag is vandaag online gepubliceerd op: www.jaarverslagenzorg.nl.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Ouderenzorg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Werk & dagbesteding
Maatschappelijke ondersteuning
  • Delen