Engelen - de vele gezichten van dementie

17 september 2021

Op deze Wereld Alzheimer Dag vragen we graag aandacht voor dementie. Heeft u last van geheugenproblemen of kent u iemand in uw omgeving met dementie? De gespecialiseerd casemanagers dementie staan graag voor u klaar. 

Hieronder het verhaal van een van onze gespecialiseerd casemanagers dementie:

Meneer van der A. is met ziel en zaligheid Rooms Katholiek. Als klein jongentje al wilde hij priester worden. Dit bleek tot zijn grote spijt niet mogelijk. De jonge Nicolaas kon niet zo goed meekomen op school meende de bovenmeester. Dus werkte hij zijn hele arbeidzame leven als knecht rond het heilige vuur van smederij Felix.

Een man van weinig woorden
Meneer beantwoordt dagelijks aan Maria’s oproep door naar haar kerk in het centrum te schuifelen. Drie kwartier heen, drie kwartier terug. Weer en wind kunnen hem hiervan niet weerhouden. In de winter is hij al meermalen uitgegleden op de spekgladde straten en door bezorgde omstanders weer op de been geholpen. Het is een wonder dat hij niets gebroken heeft. Mijn dringende advies om met zijn rollator te lopen is hij de volgende dag alweer vergeten. Mijn aanbod om de pastoor te vragen hem aan huis te bezoeken slaat hij vriendelijk af. Het is hem genoeg in de kerkbank te zitten, de beelden te aanschouwen en een penninkje in de collectebus te doen. Meneer van der A. is een man van weinig woorden.

Wat een verrassing, er komt zomaar eten.
Meneer leidt een sober bestaan. In zijn moderne seniorenwoning staan twee stoelen en een bed met een doorgezakte spiraal. De vloerbedekking is nodig aan vervanging toe. De ingezette thuiszorg en huishoudelijke hulp verwelkomt hij met grote dankbaarheid. De door Tafeltje Dekje bezorgde warme maaltijd leidt iedere dag weer tot verbazing. Als ik meneer bezoek vraagt hij steevast “of ik niet iets wens te gebruiken?”

Geholpen door een Engel
Terwijl we een kopje koffie drinken vertelt meneer dat hij vandaag geholpen is door een non. Ik verberg mijn ongelovige Thomas en vraag ‘professioneel’ door op zoek naar andere tekenen van desoriëntatie of een mogelijk delier. Meneer vertelt dat ze helemaal was gekleed als een non. “U weet wel, alleen haar gezicht nog zichtbaar…”

In het zorgdossier lees ik dat meneer zich vriendelijk en dankbaar heeft laten helpen bij het douchen en scheren en schone kleding aan heeft getrokken. Ondergetekend: Fatima.

Nog niet zo lang geleden werd de keuze voor de verpleging een roeping genoemd. Over deze inspiratie uit een andere wereld wordt tegenwoordig niet meer gesproken. Het is een vak als alle andere. Ik ben daar niet zo zeker van. Zo nu en dan kom ik een Engel tegen…

In Wolvega, Drachten, Stiens en Sneek biedt Meriant kleinschalige woonzorg in een mooie landelijke omgeving voor mensen met geheugenproblemen en dementie.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Ouderenzorg
Leeftijdscategorieën Ouderen
  • Delen