Alliade realiseert gezond resultaat in 2023 en blijft investeren

3 juni 2024

Alliade verleende in 2023 aan meer dan 8.000 cliënten zorg en ondersteuning. Uit het bestuursverslag 2023 blijkt dat Alliade met jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk & dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning afgelopen jaar een totaalomzet realiseerde van 363 miljoen euro. Het eindresultaat komt uit op 4,6 miljoen euro positief. Een goede prestatie aangezien de kosten in 2023 aanzienlijk stegen.

Verschillende uitdagingen

Alliade kwam in 2023 voor meerdere uitdagingen te staan. We namen niet alleen een nieuw elektronisch cliëntdossier in gebruik, maar ook een nieuw systeem voor bedrijfsvoering. Dit had veel impact en vroeg inzet en flexibiliteit van alle 6.000 medewerkers. Daarnaast werd in de zomer van 2023 duidelijk dat de resultaten achterbleven én dat de cao-ontwikkelingen in het najaar grote impact hadden op de personeelskosten. Om het resultaat te verbeteren, is een interventieplan opgesteld. Dit plan was onder andere gericht op het helpen van meer cliënten en het maximaliseren van personeel in vaste dienst. De inhuur van extern personeel werd flink verminderd en de kosten werden zoveel mogelijk gereduceerd. Gedurende het najaar van 2023 is de organisatie meer cliënten gaan helpen, waardoor de algehele bezetting verbeterde.

Slimmer organiseren

Elze Vonk: ‘Ons resultaat van 2023 verdient een groot compliment aan onze medewerkers. Hierdoor kunnen we blijven investeren in de toekomst. En dat is nodig omdat het zorglandschap verandert. We hebben niet alleen te maken met een blijvende druk op de bekostiging. We moeten ook omgaan met personeelskrapte en kostenstijgingen. Daarin zijn we niet anders dan andere zorgaanbieders. We investeren in de ontwikkeling van medewerkers en organiseren de zorg slimmer. Zo kunnen we in de toekomst goede zorg blijven verlenen. We werken samen aan duurzame veranderingen mede door de inzet van zorgtechnologie. We starten bijvoorbeeld een project rondom spraak gestuurd rapporteren, waardoor zorgmedewerkers minder tijd kwijt zijn aan administratie en meer tijd hebben om zorg te verlenen. De komende jaren willen we het sociale netwerk rondom cliënten nog meer betrekken en onze huisvesting verduurzamen. In Heerenveen wordt bijvoorbeeld gebouwd aan de duurzame locatie Anna Schotanus, een woonzorgcentrum voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. In alles blijven we volop samen kijken naar mogelijkheden om een goed en zinvol leven voor kwetsbare mensen mogelijk te maken.’

De verantwoording over de resultaten staat in het bestuursverslag van Alliade. Dit verslag is gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl.

  • Delen
  • Delen