Alliade

Inspectie heft verscherpt toezicht Alliade op

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft maandag 15 juli het verscherpt toezicht op de bedrijfsvoering en governance bij Alliade opgeheven. We zijn blij dat het vertrouwen in de bedrijfsvoering bij Alliade weer is hersteld.

Alliade werkt door aan verdere verbetering van processen en wil daarbij meer dan voorheen de deskundigheid van professionals en medezeggenschapsraden benutten. Daarnaast herijken we de strategie en nemen versneld de herinrichting van de organisatie ter hand. Dit leidt tot een eenvoudigere organisatie met minder rechtspersonen. Het eindrapport van de IGJ is hier te lezen. 

© 2020 - Alliade