Alliade

Ondanks bezoekersstop alternatieve mogelijkheden voor contact op locatie

Helaas geldt de bezoekersstop nog steeds. Om toch te kunnen voorzien in de behoefte van cliënten en familieleden om elkaar te kunnen zien, hebben we nagedacht over alternatieve én veilige mogelijkheden voor contact op locatie.

Uiteraard zijn de richtlijnen van het RIVM nog steeds leidend en moeten cliënten en hun bezoek 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Ontmoetingsruimtes op locaties Meriant
Bij Meriant is al gestart met een alternatieve mogelijkheid voor bezoek op locatie. Per locatie zijn er één of meerdere ontmoetingsruimtes gecreëerd. De ontmoetingsruimte is een afgeschermde ruimte met afscheiding, zodat cliënten en bezoekers elkaar kunnen zien en spreken, maar geen fysiek contact met elkaar hebben.

Alle wettelijk vertegenwoordigers van Meriant zijn geïnformeerd over de ontmoetingsruimte op hun locatie en de praktische afspraken over het gebruik ervan.

Uitwerking per locatie bij Talant, Wil en Reik
Alle leidinggevenden van Talant, Wil en Reik zijn gevraagd om een alternatieve mogelijkheid voor contact op hun locatie(s) uit te werken en deze aan hun directeur voor te leggen. De belangrijkste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, is dat er altijd (plexi)glas of een andere barrière van 1,5 meter tussen de cliënt en bezoekers zit, zodat fysiek contact voorkomen wordt. Voor cliënten jonger dan 18 jaar en cliënten jonger dan 12 jaar gelden iets andere voorwaarden. Familieleden kunnen vanaf zaterdag 16 mei aanstaande gefaseerd gebruik gaan maken van de alternatieve mogelijkheden voor contact op locatie. Nog niet alle locaties zijn dan startklaar.

Leidinggevenden informeren wettelijk vertegenwoordigers over de alternatieve mogelijkheden op hun locatie(s) en de praktische afspraken over het gebruik ervan.  
 

Op de foto ziet u een ontmoetingsruimte in het restaurant van LindeStede, een woonzorglocatie van Meriant. Meriant is net als Talant een zorgonderdeel van Zorggroep Alliade. 

© 2020 - Alliade