Alliade

Alliade doet mee aan de Slimme Zorg Estafette

In februari doet Alliade mee aan de Slimme Zorg Estafette. Het ministerie van VWS brengt hier vier weken lang zorginnovatie onder de aandacht in alle regio’s van Nederland. Het doel is van elkaar leren en elkaar inspireren.

Van 15 t/m 19 februari staat de regio Noord centraal. In die week organiseert Anders Werken in de Zorg Fryslân diverse webinars. Kijk naar deze en andere activiteiten. Laat u inspireren en meld u aan!

Webinar Training Zorgtechnologie 
De Training Zorgtechnologie is ontwikkeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg die zich willen ontwikkelen in het gebruiken van zorgtechnologie in hun dagelijkse werk.  

De Training Zorgtechnologie is voortgekomen uit een samenwerking met onder andere medewerkers uit de verpleeghuiszorg en het onderwijs. In deze webinar (op maandag 15 februari) vertelt Joanneke Holtrup, Specialist domotica en zorginnovatie, over het ontstaan van deze training en wat de ervaringen tot nu toe zijn. De training besteedt aandacht aan:  

  • Laten zien van het belang van innovatie en zorgtechnologie in een team 
  • Kiezen van de juiste zorgtechnologie 
  • Gebruiken van zorgtechnologie 
  • Enthousiasmeren, informeren en instrueren van collega’s 
  • Successen vieren en falen bespreekbaar maken 

Lees meer over deze webinar en meld u aan.  

Over de Slimme Zorg Estafette  
Als het gaat om zorg en welzijn wordt er volop geïnnoveerd en geëxperimenteerd met nieuwe technologieën. In de praktijk komen we dan ook steeds vaker slimme zorgoplossingen tegen. De coronacrisis heeft bovendien laten zien dat beeldbellen en digitale consultaties tussen zorgprofessionals een grote bijdrage kunnen leveren. Het bleek niet alleen noodzakelijk om te innoveren, maar ook mogelijk. Het is nu belangrijk om deze beweging vast te houden en niet terug te vallen in oude gewoonten en werkwijzen. Daarom vindt van 1 tot en met 26 februari 2021 de Slimme Zorg Estafette plaats: iedere week staat slimme zorg centraal in een regio, waarna het stokje wordt doorgegeven aan de volgende regio. Zo kunnen organisaties in verschillende regio’s van elkaar leren, en kan iedereen ervaring opdoen met slimme zorg en innovatie.  

Anders Werken in de Zorg 
In 2018 is het programma Anders Werken in de Zorg gestart in West-Brabant. In 2020 sloot Friesland hierbij aan met acht zorgorganisaties, waaronder Zorggroep Alliade. Met dit programma pakken de innovatieve organisaties in de ouderenzorg kansrijke nieuwe technologieën, testen deze en zetten ze vervolgens op grote schaal in. Hierbij worden ervaringen met elkaar gedeeld, zodat we niet allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. Het gezamenlijke doel: met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren. 

Alle deelnemende organisaties zijn het met elkaar eens dat het tempo van innoveren in de zorg omhoog moet. De ouderenzorg wordt steeds complexer, met name door de vergijzing en het tekort aan zorgmedewerkers. Daarom moet niet alleen geïnvesteerd worden in de werving van nieuwe medewerkers, maar ook in slimme technologische oplossingen. Op deze manier wordt het werk in de zorg efficiënter en minder belastend. 

© 2021 - Alliade