Alliade

Gewijzigde situatie

Door een wijziging in de organisatiestructuur van Zorggroep Alliade is met ingang van januari 2020 het toewijzen van de ANBI status ook aangepast.

Voorheen bestond Zorggroep Alliade uit meerdere dochter-zorgentiteiten, zowel stichtingen als BV’s. Aan het hoofd van deze structuur stond topstichting Alliade. Vanaf 2020 is Stichting Alliade één grote zorgstichting en geen topstichting meer. Hiermee is de volledige ANBI status overgegaan op Stichting Alliade.

ANBI Zorggroep Alliade

Zorggroep Alliade is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Zorggroep Alliade overzichtelijk op een rijtje. Daarnaast is voor de volledigheid het Standaardformulier Publicatieplicht Zorginstellingen toegevoegd.

Naam instelling/organisatie
Zorggroep Alliade 

RSIN-nummer
823510360

Post- of bezoekadres
Trambaan 10, 8441 BH - Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Telefoon 0513 – 64 38 00
E-mail info@alliade.nl 

Doelstelling volgens de regelgeving 
De statuten van Zorggroep vindt u in onderstaande bijlage. Hierin staan de doelstellingen beschreven.

Missie en visie
Onze missie en visie is beschreven op de volgende pagina: https://www.alliade.nl/over-alliade/organisatie/missie-en-visie

De bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de namen van de bestuursleden
Deze onderdelen zijn beschreven en gepubliceerd op onze website. U vindt deze via onderstaande link:
https://www.alliade.nl/over-alliade/organisatie/bestuur-en-toezicht/governance

Ontwikkelplan en statuten
Ons ontwikkelplannen en de statuten worden ieder jaar aangeboden op de website van Zorggroep Alliade. U vindt de documenten op onze publicatiepagina https://www.alliade.nl/over-alliade/publicaties

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen