Alliade

Analyse 2017

Alliade heeft ook over 2017 een analyse gemaakt van de transacties met verbonden partijen voor wat betreft: de leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en alle directeuren binnen Alliade.

Uit deze analyse is gebleken dat waar transacties met verbonden partijen zijn, deze net als in voorgaande jaren tegen marktconforme voorwaarden hebben plaatsgevonden.

In 2016 was er aandacht voor verbindingen tussen de BV’s in ons WMO-cluster en bedrijven waarvan de directeuren van deze BV’s eigenaar waren. Deze verbindingen bestaan niet meer. De genoemde directeuren zijn sinds eind september 2016 niet meer werkzaam bij Alliade en daarnaast zijn zij geen (mede-)eigenaar meer van deze bedrijven.

© 2021 - Alliade