Alliade

Jaarverslag

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over de zorg, ondersteuning en behandeling die wij hebben geboden aan onze cliënten en over de manier waarop wij onze maatschappelijke opdracht hebben ingevuld.  

2020: intensief jaar met goed resultaat

Het jaar 2020 was een bijzonder intensief jaar, waarin de coronapandemie van grote invloed was op ons werk en onze prestaties. Daarnaast maakten we een belangrijke stap in de éénwording van onze organisatie, met als vertrekpunt dat Alliade per 1 januari 2020 een stichting werd.

Het verbeterprogramma Samen verstevigde afgelopen jaar de onderlinge verbinding. Vooral omdat we samen continu de kwaliteit van zorg, professionalisering van medewerkers en de bedrijfsvoering aan het verbeteren waren. Onderwerpen waar we in dit jaar stevig verder aan werken.

Ondanks een lastige financiële start in 2020, en de enorme invloed van het coronavirus op onze primaire processen, wisten we het jaar toch goed af te sluiten met een positief resultaat van 5,2 miljoen euro. Iets minder dan begroot, maar toch een prima eindresultaat.

Het jaar 2020 vroeg continue om alertheid, flexibiliteit en bijsturing. Niet alleen van medewerkers in de directe zorg voor cliënten, maar ook van ondersteunde diensten, leidinggevenden en bestuur. Het werd bij uitstek een jaar van: samen doen wat wél kan. De opbouw van het coronacentrum in Heerenveen en de COVID-huizen, zijn daar enkele praktische voorbeelden van. Bovenal toonden medewerkers, cliënten en hun familieleden -meer dan ooit tevoren- een grote mate van creativiteit en flexibiliteit! Dank daarvoor! Er is veel van ieder gevraagd.

Meer weten?
Lees het jaarverslag 2020.

© 2021 - Alliade
scrollen