Marloes, Susanna en Edzer op de cover van vakblad Klik!

8 juli 2022

Marloes Schüller-Korevaar en Susanna van der Woude zijn beiden logopedist en onderzoeker bij Alliade. Vanuit de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) hebben ze een nieuw, snel en eenvoudig in te vullen screeningsinstrument ontwikkeld voor voedings- en slikproblemen (dysfagie) bij mensen met een verstandelijke beperking. In Klik (vakblad voor de gehandicaptenzorg) en podcast Het Slikkanaal vertellen ze erover.

Goed op risicofactoren letten
In tijdschrift Klik leggen Marloes en Susanna onder andere uit waarom voedings- en slikproblemen vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking, wat de gevolgen kunnen zijn en waarom het belangrijk is om bij cliënten goed op de risicofactoren te letten.

Zonder toezicht samen koffie drinken
Edzer woont op De Wissel in Beetsterzwaag en bij hem spelen meerdere risicofactoren. Daarom heeft de logopedist naar aanleiding van het ingevulde screeningsinstrument en een daaropvolgende eetobservatie voedingsadviezen opgesteld. Edzer begrijpt heel goed waarom de adviezen nodig zijn en accepteert de meeste. Van enkele adviezen wordt afgeweken, na goed overleg in een MDO en nadat de afspraken en risico’s zijn vastgelegd. Zo kan Edzer zonder toezicht met zijn vriendin koffie drinken in zijn eigen kamer. En hij kan pindakaas en witlofsalade, waar hij dol op is, blijven eten.

Podcast
Liever luisteren dan lezen? Dat kan! Kortgeleden waren Marloes en Susanna te gast bij podcast Het Slikkanaal, waar ze ook vertelden over voedings- en slikproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en de ontwikkeling van een eenvoudig, laagdrempelig screeningsinstrument hiervoor omdat dit nog niet bestond.

Het vervolg
Het screeningsinstrument lijkt veelbelovend op basis van het eerste onderzoek dat Marloes en Susanna hebben gedaan. Afgelopen jaar hebben ze een vervolgonderzoek uitgevoerd om het instrument te verbeteren. Daarin keken ze ook naar de betrouwbaarheid. Eind dit jaar verwachten ze de resultaten bekend te maken.

Benieuwd?

Bestanden/Downloads

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen