Hij is er: de BPSD-DS-2!

26 augustus 2022

Op vrijdag 26 augustus reikte Simon Nak van Hogrefe Uitgevers aan Alain Dekker (Alliade/UMCG) het eerste exemplaar uit van de BPSD-DS-2, de evaluatieschaal voor dementiegerelateerde gedragsveranderingen bij mensen met downsyndroom. Na jaren intensief onderzoek kan deze schaal nu worden ingezet in het bredere diagnostische traject.

Vroege diagnostiek erg belangrijk
Wereldwijd zijn er bijna 6 miljoen mensen met downsyndroom. Als zij 65 worden, heeft naar schatting zo’n 75% van hen dementie ontwikkeld. Vroege diagnostiek en tijdig inspelen op de veranderende behoeften en wensen is van essentieel belang om de juiste zorg te kunnen bieden en daarmee de kwaliteit van leven van mensen met downsyndroom en dementie te verbeteren.

Gedragsveranderingen: vroege alarmbellen
In de praktijk blijken signalen van dementie bij mensen met een verstandelijk beperking lastig te herkennen. Onderzoek van Alain Dekker en Peter De Deyn (UMCG/UAntwerpen)* toont aan dat gedragsveranderingen vroege alarmbellen kunnen zijn voor dementie bij deze doelgroep. De BPSD-DS-2 richt zich uitsluitend op gedrag en is een goede aanvulling op het brede diagnostisch traject naar dementie bij volwassenen met een verstandelijke beperking. De resultaten bieden uitgangspunten voor het opstellen van behandel- en zorgplannen.

Meer weten?

  • De BPSD-DS-2 is te bestellen op de website van Hogrefe Uitgevers. Daar vind je ook een uitgebreidere beschrijving.
  • Over het onderzoek waarbinnen de BPSD-DS-2 is ontwikkeld, kun je meer lezen op de website van PWO. De vakartikelen zijn daar ook te vinden.
  • Bij dit onderzoek waren veel verschillende zorginstellingen, waaronder Alliade, en diverse Europese expertisecentra betrokken. Vanuit Alliade werkten o.a. gedragskundigen Roelie Fopma, Eva Smit en Aurora Ulgiati en psychodiagnostisch medewerker Nienke Stap mee.
  • De BPSD-DS-2 wordt inmiddels standaard gebruikt binnen de Alliade screening downsyndroom.

* Peter De Deyn kon bij de uitreiking helaas niet aanwezig zijn.

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen