Energieke aftrap LEEV! GLI-VB

4 november 2022

Gister vond bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam de energieke aftrap plaats van LEEV! GLI-VB. Binnen dit vierjarige project werken verschillende onderwijs-, onderzoeks- en kennisinstellingen en zorgorganisaties (waaronder Alliade) aan een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat is nodig om vitaler te worden?
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder actief, eten ongezonder en hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen zonder verstandelijke beperking. Hierdoor hebben ze een groter risico op leefstijlgerelateerde aandoeningen en aandoeningen die bij het ouder worden kunnen gaan spelen.

Voor een gezondere leefstijl hebben mensen met een verstandelijke beperking vrijwel altijd ondersteuning nodig door zorgprofessionals die goed weten wat een specifieke cliënt nodig heeft om vitaler te worden. Ook een omgeving die gezond leven stimuleert, is noodzakelijk.

Leefstijlondersteuning vaak complex
Het vormgeven en borgen van leefstijlondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking blijkt complex. Dit komt onder meer doordat er veel verschillende zorgprofessionals uit diverse disciplines bij betrokken zijn, doordat er geen gepersonaliseerde integrale aanpak is en doordat de juiste randvoorwaarden (zoals helder beleid en digitale ondersteuning) vaak ontbreken.

Wat is het doel van LEEV! GLI-VB?
Het doel van het vierjarige project is het opleveren van een gepersonaliseerde integrale leefstijlinterventie (LEEV! GLI-VB) waarmee zorgprofessionals op maat effectieve leefstijlondersteuning kunnen bieden aan cliënten en hun familieleden en begeleiders.

Wie voeren het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers en promovendi met verschillende professionele achtergronden. Een van de vier promovendi is Tessa Wokke, gedragskundige bij Alliade in Leeuwarden en junior onderzoeker bij PWO. Binnen vier werkpakketten ontwikkelt Tessa samen met onderzoekscollega’s in andere regio’s de LEEV! GLI-VB en toetsen ze deze op haalbaarheid en effectiviteit. Eén werkpakket is expliciet gericht op de nodige randvoorwaarden.

Wat doet Alliade?
Vanuit Alliade spelen meer mensen een rol binnen het project: Elze Vonk (Raad van Bestuur) heeft zitting in de landelijke stuurgroep. Alain Dekker (hoofd PWO) is namens Alliade betrokken geweest bij de subsidieaanvraag en is copromotor van Tessa. Senior onderzoeker Irene IJpma van PWO heeft een achtergrond in voeding, lichaamssamenstelling en bewegen en draagt vanuit die expertise ook bij. Ook de leefstijlcoaches zullen mogelijk betrokken zijn.

Dit leefstijlonderzoek zal in nauwe verbinding staan met het interne leefstijlproject van Alliade.
 

 

Foto's

  • Delen

Kenmerken


Categorieën
Hoofdgebieden Gehandicaptenzorg
  • Delen