(Z)EV(M)B en dementie: focusgroepen

Waarom werden focusgroepen gehouden?

In mei 2019 zijn vier focusgroepen gehouden om de praktijkervaringen van zorgmedewerkers en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B en dementie in kaart te brengen. Focusgroepen zijn groepsinterviews die niet zijn bedoeld om een probleem direct op te lossen, maar om praktijkervaringen, -attituden en -behoeften ten aanzien van een probleem te verzamelen. Interactie tussen de deelnemers staat centraal.


Samenvatting

 • Wat waren de onderzoeksvragen?

  Binnen de vier verschillende focusgroepen bespraken zorgmedewerkers en familieleden deze vragen:

  1. Waarom is het belangrijk om te weten of iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft?
  2. Welke signalen herken je in de dagelijkse praktijk?
  3. Welke scholings- en informatiebehoefte heb je? Wat mis je nu?
 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Wie namen deel aan de focusgroepen?
  Voor de focusgroepen nodigden de onderzoekers uit:

  • zorgmedewerkers die ervaring hebben met mensen van 40 jaar en ouder met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, al dan niet met een bijkomende beperking (bijvoorbeeld visueel of motorisch)
  • familieleden van deze doelgroep

  Uiteindelijk namen 41 zorgmedewerkers en 8 familieleden deel aan de focusgroepen.

  Hoe verliepen de focusgroepen?
  De deelnemers gaven onder begeleiding van een moderator in een open gesprek antwoord op de 3 onderzoeksvragen. De gesprekken werden met een audiorecorder opgenomen en na afloop werden de audiobestanden woordelijk getranscribeerd. De transcripten zijn vervolgens thematisch geanalyseerd.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  Onderzoeksvraag 1
  De deelnemers vinden het belangrijk om te weten dat iemand met (Z)EV(M)B dementie heeft om geïnformeerde keuzes te kunnen maken over onder andere de behandeling, begeleiding en praktische zaken zoals een verhuizing.

  Onderzoeksvraag 2
  De deelnemers herkennen vooral cognitieve, gedragsmatige, psychologische, motorische en medische symptomen van dementie tijdens alledaagse activiteiten en verzorgingsmomenten.

  Onderzoeksvraag 3
  De deelnemers hebben behoefte aan praktijkgerichte en interactieve scholing over dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een Engelstalig vakartikel dat is verschenen internationale tijdschrift Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities

  Een Nederlands artikel (waarin de uitkomsten van de focusgroepen en het literatuuronderzoek zijn gecombineerd) verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

  Beide artikelen vind je onderaan deze pagina bij Documenten.


Documenten

 • Delen