(Z)EV(M)B en dementie: literatuuronderzoek

Waarom is literatuuronderzoek gedaan?

In dit literatuuronderzoek is systematisch gezocht naar studies die dementiesymptomen beschrijven bij mensen met (Z)EV(M)B. De relevante symptomatische veranderingen zijn uit deze studies gehaald en beschreven in een artikel.


Samenvatting

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Welke observeerbare dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B zijn beschreven in de literatuur?

 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Om systematisch naar relevante studies te kunnen zoeken, ontwikkelden de onderzoekers een zoekstrategie met zoektermen voor (Z)EV(M)B en dementie. Ze pasten deze zoekstrategie toe in 3 databases, wat 625 artikelen opleverde. Daarna volgde een screeningprocedure om vast te stellen welke artikelen dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B beschrijven.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  Uit de literatuur blijkt dat een beperkt aantal van 11 studies (gedeeltelijk) dementiesymptomen bij (Z)EV(M)B beschrijft. Deze studies rapporteren voornamelijk gedragsmatige en psychologische veranderingen zoals apathie, agressie, en prikkelbaarheid. In mindere mate beschrijven ze cognitieve symptomen zoals geheugenverlies en achteruitgang in taalvaardigheden.

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een Engels artikel dat is verschenen in het internationale tijdschrift Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities (JARID).

  Een Nederlands artikel (waarin de uitkomsten van het literatuuronderzoek en de focusgroepen zijn gecombineerd) verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ).

  Beide artikelen vind je onderaan deze pagina bij Documenten.


Documenten

 • Delen