(Z)EV(M)B en dementie: dossieronderzoek

Waarom is er dossieronderzoek gedaan?

Tijdens het dossieronderzoek is systematisch in cliëntdossiers gezocht naar medische, gedragskundige en motorische signalen van veroudering en dementie bij mensen met (Z)EV(M)B.


Samenvatting

 • Wat waren de onderzoeksvragen?
  • Hoe vaak komen symptomen voor bij mensen met (Z)EV(M)B en (vermoedens van) dementie in vergelijking met mensen zonder dementie?
  • Wat zijn eerste signalen van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B?
 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  De onderzoekers hebben gegevens verzameld uit dossiers van 141 mensen met (Z)EV(M)B. Van hen hadden 103 geen dementie, 19 twijfelachtige dementie (er waren vermoedens van dementie, maar er was nog geen klinische diagnose gesteld) en 19 een klinische diagnose dementie. Ze keken in elk dossier is of er symptomen beschreven stonden die ze ook bij andere onderzoeksgroepen hadden gevonden. Het ging om 14 cognitieve symptomen, 6 ADL-symptomen, 11 gedragsmatige symptomen, 10 motorische symptomen en 3 bijkomende gezondheidsproblemen. Als een symptoom in het dossier stond beschreven, keken de onderzoekers ook naar het moment waarop het was gerapporteerd. Zo konden ze bepalen wat vroege signalen van dementie zijn bij mensen met (Z)EV(M)B. 

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  De meeste symptomen waren vaker gerapporteerd in dossiers van mensen met twijfelachtige dementie en het vaakst bij mensen met de diagnose dementie. Met uitzondering van bijkomende gezondheidsproblemen was het totaal aantal symptomen in elk domein (cognitief, ADL, gedrag en motorisch) bij mensen met twijfelachtige dementie of de diagnose dementie hoger in vergelijking met mensen zonder dementie. Veelvoorkomende vroege signalen van dementie bleken geheugenverlies, achteruitgang in loopvaardigheden en toename in angstig, apathisch en prikkelbaar gedrag te zijn. 

 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  De onderzoekers hebben de resultaten van het dossieronderzoek uitgewerkt in een Engelstalig artikel dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities. Je vindt het artikel onderaan deze pagina bij Documenten. 


Documenten

 • Delen