(Z)EV(M)B en dementie: enquêtes en interviews

Waardevolle inzichten

Praktijkkennis- en ervaringen ten aanzien van dementie bij mensen met (Z)EV(M)B kunnen waardevolle inzichten opleveren. Daarom zijn enquêtes gehouden en interviews afgenomen onder artsen, gedragskundigen, begeleiders en naasten. De focus hierbij lag op het identificeren van symptomatische veranderingen over de tijd.


Samenvatting

 • Waarom zijn enquêtes en interviews afgenomen?

  De onderzoekers namen enquêtes en interviews af met artsen, gedragskundigen, paramedici, begeleiders en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B om de praktijkkennis en -ervaringen in kaart te brengen. Hierbij lag de focus op het identificeren van symptomatische veranderingen over de tijd.

 • Wat was de onderzoeksvraag?

  Welke dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B worden in de praktijk geobserveerd?  

 • Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

  Enquêtes
  De onderzoekers nodigden zorgmedewerkers en familieleden van mensen met (Z)EV(M)B uit om mee te doen aan een enquête. Hierin werd specifiek gevraagd of ze sinds (het vermoeden van) dementie veranderingen zagen op het gebied van cognitie, gedrag, bewegingsvaardigheden en bijkomende aandoeningen zoals epilepsie. 13 familieleden en 87 zorgprofessionals namen hieraan deel.

  Interviews
  16 artsen, gedragskundigen, paramedici en begeleiders met veel ervaring op het gebied van (Z)EV(M)B en dementie zijn geïnterviewd over dementiesymptomen bij mensen met (Z)EV(M)B.

 • Wat zijn de belangrijkste resultaten?

  Enquête

  • 87 zorgmedewerkers en 13 familieleden vulden de enquête in.
  • Vrijwel allemaal zagen ze een achteruitgang in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
  • Ook gedragsveranderingen, zoals een toename in prikkelbaar, angstig of apathisch gedrag en een afname in eet- en drinkgedrag, benoemden ze vaak.
  • In mindere mate spraken ze over cognitieve symptomen (bijv. verminderde herkenning van personen), motorische veranderingen (bijv. achteruitgang in loopvaardigheden) en medische comorbiditeiten (bijv. gewichtsveranderingen).

  Interviews

  • Uit de analyses van de interviews met 16 zorgmedewerkers blijkt dat cognitieve symptomen vooral te observeren zijn wanneer iemand met (Z)EV(M)B kan spreken en/of lopen.
  • Gedragsveranderingen worden onafhankelijk van deze vaardigheden gezien.
  • Logischerwijs zijn motorische veranderingen, zoals een verminderd evenwicht, voornamelijk te observeren wanneer iemand loopvaardigheden heeft.
  • Veranderingen in medische comorbiditeiten en het uitvoeren van ADL zijn zowel bij mensen met als zonder loopvaardigheden geobserveerd.
 • Waar kan ik meer te weten komen over dit onderzoek?

  De analyse van de enquêtes en interviews is verwerkt in een Engels artikel dat is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Journal of Mental Health Research in Intellectual Dissabilities. Je vindt het onderaan deze pagina bij Documenten.


Documenten

 • Delen