Alliade

Disclaimer

  • Alliade besteedt veel tijd en aandacht aan de inhoud van de website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Alliade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van Alliade website.

  • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u aan contact op te nemen met uw arts. De informatie op deze site is namelijk in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de zorgverlener aan de cliënt wordt verstrekt.

  • De sites waarnaar Alliade linkt worden door Alliade regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Alliade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

  • Als u twijfelt over de juistheid van gegevens of onjuistheden tegenkomt, vragen wij u contact ons op te nemen.

  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de Alliade-website geldt: copyright © 2018 Alliade.

E-maildisclaimer

Als u ons via de website een mail stuurt worden de persoonlijke gegevens die u invult, uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Alliade (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Disclaimer bij het mailen aan personen buiten de organisatie

Alliade streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van mailverkeer. Is een mail niet voor u bestemd? Dan vragen wij u vriendelijk om de afzender daarvan op de hoogte te stellen en om deze mail te vernietigen.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen