Alliade

Formulier

Aanvraagformulier om een kopie van mijn cliëntendossier
Van:
Aan:
Onderwerp: kopie van cliëntendossier
Geachte heer, mevrouw,
Mogelijk verwerkt uw organisatie persoonsgegevens van mij.
kopie(ën) ontvangen van mijn cliëntendossier.Met deze vraag beroep ik mij op artikel 12 en 15 eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wat vraag ik aan u? Graag krijg ik van u binnen een maand een antwoord op bovenstaande vragen en een afschrift van alle persoonsgegevens die van mij worden verwerkt. De Algemene verordening gegevensbescherming geeft aan dat u dit niet mag weigeren. Ook hoef ik voor een kopie niet te betalen. Als u niet ingaat op mijn vraag hoor ik graag van u de reden hiervoor.
Heeft u langer de tijd nodig om het af te handelen? Ook dan vraag ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te laten weten met de reden waarom u hier langer de tijd voor nodig hebt.
Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier kunt u vaststellen dat ikzelf vraag om mijn eigen gegevens. (Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw Burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken).
Gebruikt u mijn persoonsgegevens niet? Dan krijg ik daarvan graag een schriftelijke bevestiging.
Hoogachtend,

Gebruik je muis om hier een handtekening te zetten

Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw Burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt en met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken

© 2021 - Alliade
scrollen