Alliade

Formulier

Aanvraagformulier tot bezwaar maken
Van:
Aan:
Naam: Afdeling Privacy & Security
Adres: Trambaan 10
Postcode en plaats: Postbus 303, 8440 AH Heerenveen
Onderwerp: vraag om direct te stoppen met het gebruik van mijn persoonsgegevens voor: (leg uit)
Geachte heer, mevrouw,
Uw organisatie verwerkt persoonsgegevens van mij. Met deze brief maak ik bezwaar en vraag ik u het gebruik van mijn persoonsgegevens door uw organisatie direct te stoppen

Met deze vraag beroep ik mij op artikel 12 en 21, eerste, tweede en derde lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Wat vraag ik aan u? Graag krijg ik binnen een maand van u een schriftelijke reactie waarin u aangeeft of u aan mijn vraag voldoet en zo ja, in welke mate. Als u niet ingaat op mijn vraag hoor ik graag van u de reden hiervoor.
Heeft u langer de tijd nodig om het af te handelen? Ook dan vraag ik u dit binnen een maand schriftelijk aan mij te laten weten met de reden waarom u hier langer de tijd voor nodig hebt
Voor de volledigheid sluit ik een kopie van mijn identiteitsbewijs bij deze brief. Op deze manier kunt u vaststellen dat ikzelf verzoek om mijn eigen gegevens. (Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken).
Hoogachtend,

Gebruik je muis om hier een handtekening te zetten

Let op: zorg ervoor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw Burgerservicenummer onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt en met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken

© 2021 - Alliade
scrollen