Alliade

Uw privacy als cliënt

Van wie
Wanneer u zorg van ons ontvangt, verwerken we persoonsgegevens van u, onder andere in uw cliëntendossier.

Wanneer mogen we uw persoonsgegevens verwerken
We mogen uw gegevens verwerken om u de zorg te kunnen bieden die wij met u hebben vastgelegd in uw zorgovereenkomst, de bijbehorende administratie en om het werk te organiseren. Daarbij verwerken we ze volgens de wetten die daarbij gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom
We verwerken onder andere gegevens die het mogelijk maken om u te kunnen identificeren, de zorg te kunnen verlenen die u nodig heeft en informatie die we ontvangen van andere zorgverleners.

Onverwacht bezoek/informatie die over u wordt gevraagd
Wij vinden het heel belangrijk dat u zelf kunt bepalen wie u mag bezoeken en wie informatie mag ontvangen over u. Wij zullen niet zomaar informatie over u verstrekken, maar u, indien dat mogelijk is, eerst vragen of u akkoord bent met het verstrekken van de informatie. Als er onverwacht bezoek komt wordt u eerst gevraagd of u het bezoek op prijs stelt.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen