Alliade

Uw privacy als derde

Derden zijn professionals zoals onderaannemers, externe behandelaren, opdrachtnemers, jeugdbeschermers, taxibedrijven, enzovoort. Het kan zijn dat u op basis van een wettelijke bepaling betrokken bent bij een cliënt, zoals door de Wet op de jeugdzorg of de Wet opneming bijzondere ziekenhuizen. Dat betekent dat u(w) (organisatie) een overeenkomst voor dienstverlening heeft afgesloten met Alliade en u bijvoorbeeld behandelaar bent van een cliënt.

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom
Wij verzamelen gegevens die we nodig hebben om met u in contact te kunnen treden, ons te verantwoorden (onder andere Verklaring Omtrent Gedrag) en als u toestemming heeft gegeven (zoals als u mantelzorger van een cliënt bent). De gegevens worden gebruikt om de overeenkomst die wij met u(w) (organisatie) hebben afgesloten.

Met welke organisaties deelt Alliade uw persoonsgegevens
Wij delen gegevens met anderen zoals de belastingdienst, inspectie en het accountantskantoor. Dit heeft voornamelijk een wettelijke grondslag.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen