Alliade

Uw privacy als medewerker/stagiair/leerling/Zzp' er/uitzendkracht/sollicitant

Als u een arbeids-, stage of leerovereenkomst met Alliade heeft afgesloten of een overeenkomst van opdracht (Zzp), dan verwerken we persoonsgegevens van u om aan de overeenkomst te kunnen voldoen. Dit doen we ook omdat we daarmee aan wettelijke verplichtingen voldoen zoals op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Als u via een uitzendbureau- of detacheringbureau voor Alliade werkt en als u meedoet aan een sollicitatieprocedure geldt dit ook. Daarnaast kan uw toestemming ook een basis zijn voor het verwerken van bepaalde gegevens. Medewerkers, stagiaires en leerlingen kunnen uitgebreide informatie vinden in Ikaaa. Alle andere personen die werkzaamheden voor Alliade verrichten kunnen mailen voor informatie naar privacy@alliade.nl.

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om met u te kunnen communiceren, voor de (salaris)administratie, om ons te kunnen verantwoorden of als u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De gegevens maken het mogelijk om onze verplichten met betrekking tot de overeenkomst met u na te kunnen komen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Met welke organisaties deelt Alliade uw persoonsgegevens
Wij delen uw gegevens om te voldoen aan de afspraken met het UWV, pensioenfonds, bedrijfsarts, school, enzovoort.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen