Alliade

Uw privacy als verwant/belangenbehartiger/contactpersoon

Als u geen cliënt bent van Alliade kan het toch zijn dat we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken. Dit is het geval als u verwant, contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt.

Welke gegevens verwerken wij van u en waarom
Wij verzamelen onder andere gegevens waarmee het mogelijk wordt om u te kunnen bereiken, uw relatie met de cliënt vast te stellen en de gegevens waar u toestemming voor heeft gegeven. Wij verwerken uw gegevens ook omdat de wetgever dit van ons vraagt.

Met welke organisaties deelt Alliade uw persoonsgegevens
We delen gegevens met andere hulpverleners waarvoor het van belang is om te weten wie de belangenbehartiger van de cliënt is.

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen