Alliade

Vertrouwenspersoon

Bij Alliade streven we elke dag naar tevreden mensen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Of dat u iets wilt bespreken. Wij horen dit graag van u en overleggen dit graag met u in een persoonlijk gesprek. Soms kan het moeilijk zijn uw wens of probleem rechtstreeks te uiten. In dat geval kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is er voor uw vragen over de zorg, maar ook als u anoniem uw verhaal kwijt wilt. Voor cliënten en verwanten van Alliade is de ondersteuning door de vertrouwenspersoon gratis. De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Alliade en is dus onafhankelijk.

Situaties waarin u de vertrouwenspersoon kunt inschakelen

Bij de vertrouwenspersoon kunt u of uw naaste(n) terecht voor het bespreken van vertrouwelijke zaken die gaan over de zorg en/of ondersteuning geleverd door Alliade. U kunt hier terecht voor bijvoorbeeld:

  • Wanneer u ontevreden bent over de gang van zaken op één van onze locaties.
  • Wanneer u het gevoel heeft dat u in uw vrijheden wordt beperkt.
  • Wanneer u de behoefte heeft om met een onafhankelijk iemand te praten.
  • Wanneer u zich onheus bejegend voelt.
  • Informatie of ondersteuning bij het indienen van een klacht.
  • Begeleiding tijdens een gesprek over uw klacht met uw hulpverlener en/of zijn leidinggevende of klachtenadviseur.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon helpt u bij het helder maken van uw vraag of probleem. De vertrouwenspersoon geeft advies, biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het voeren van een gesprek met de organisatie om tot een oplossing te komen. De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van Alliade. De gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat de vertrouwenspersoon dit niet met anderen bespreekt, tenzij u hier toestemming voor geeft.

Eigen regie en eigen kracht

De vertrouwenspersoon adviseert u, maar u behoudt zelf in alle gevallen de regie over de situatie. U bepaalt wat u wel of niet met de kwestie wil. Ook treedt de vertrouwenspersoon nooit namens u op, maar ondersteunt u juist in uw eigen kracht. Vragen en klachten worden anoniem geregistreerd. Zo worden knelpunten in de zorg duidelijk. Eventuele knelpunten worden geanonimiseerd met de organisatie besproken.

Neem contact op

De vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân zijn:

Voor Talant:
Harro Zwier en Angela van Son

E-mail: vptalant@zorgbelang-fryslan.nl
Telefoon: 06 - 38 69 01 32
Voor Reik, Wil en BaanPlus:
Marja Bor

E-mail: bor@zorgbelang-fryslan.nl 
Telefoon: 06 - 41 66 51 63

Voor Meriant:
Tannie Peters

E-mail: peters@zorgbelang-fryslan.nl 
Telefoon: 06-393 47 454 
 

 

 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Cliënten die volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangen, kunnen ook een beroep doen op de ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als u iets moet, maar niet wilt. Of als u iets wilt, maar het kan of mag niet. Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan de clientenvertrouwenspersoon Wzd inschakelen. Hiervoor werken we in Noord-Nederland samen met de cliëntenvertrouwenspersoon van Quasir.

De cliëntenvertrouwenspersonen Wzd zijn:

Welmoed van der Goot 
E-mail: WelmoedvanderGoot@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 45 73 32

Jikkie Taekema 
E-mail: JikkieTaekema@quasir.nl 
Telefoon: 06 - 82 51 79 52

© 2022 - Alliade
Inloggen
scrollen