Alliade

Publicaties

Alliade hecht veel waarde aan transparantie in de zorg. Jaarlijks publiceren wij ons jaarverslag, waarin wij verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De samenvatting van dit jaarverslag geeft kort weer hoe wij omgaan met kwaliteit van zorg in onze organisatie. Meer weten over de ontwikkelingen binnen onze zorggroep? Wij publiceren ook onze visiedocumenten en andere relevante verslagen.

SEO-waaier

De SEO-waaier is een handig hulpmiddel wanneer de emotionele ontwikkeling van een cliënt in kaart is gebracht met de Schaal Emotionele Ontwikkeling (SEO-R kleurenprofiel).

Om cliënten aan te spreken op het niveau dat bij hem of haar past, is het noodzakelijk om ook een goed beeld te hebben van zijn of haar emotionele ontwikkeling. Als medewerkers de kennis en kunde hebben om aan te sluiten bij het emotionele niveau van cliënten dan zullen de cliënten veel minder onder- of overvraagd worden, minder gedragsproblemen vertonen en boven alles veel meer kwaliteit van leven hebben.

De SEO-waaier is te bestellen via seowaaier@alliade.nl en kost € 10,- incl. BTW.

© 2021 - Alliade