Alliade

Vrijwilligers

Mensen met hart voor de zorg en nét dat stukje extra persoonlijke aandacht voor de cliënt. Bij Alliade kunnen we niet zonder vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor een ander. Wij koesteren onze vrijwilligers.

Koester je vrijwilligers
Door de stijgende zorgkosten en het groeiend aantal kwetsbare mensen, doen we steeds meer een beroep op vrijwilligers. In Nederland werken ruim 450.000 vrijwilligers in de zorg. Bij verschillende zorgonderdelen van Alliade zijn de vrijwilligers een belangrijk onderdeel van de organisatie; we kunnen niet meer zonder hen. Vrijwilligerswerk draagt bij aan de verhoging van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Maatjes voor onze cliënten
Onze vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan de zorg en ondersteuning die we bieden. Ze geven extra aandacht en begeleiding aan cliënten en dat heeft een positief effect op hun welbevinden. Niet zelden zijn de vrijwilligers de allerbeste maatjes van cliënten. Persoonlijke aandacht staat altijd centraal. Dat is vaak ook de motivatie van onze vrijwilligers: iets kunnen betekenen voor een ander.

Kwaliteit van de zorg
Meer zorg voor je medemens is ook de insteek van onze overheid. In de praktijk betekent dit dat zelfredzaamheid van hulpbehoevende mensen en eigen verantwoordelijkheid van de hulpgevende steeds belangrijker worden. Vrijwillige medewerkers hebben hierin een vooraanstaande rol. Daarom koesteren wij onze vrijwilligers. Zij leveren een enorme bijdrage aan de kwaliteit van zorg en zijn van grote waarde voor ons als zorgorganisatie.

Vrijwilligerswerk ook goed voor u
Uit recent onderzoek blijkt dat mensen die vrijwilligerswerk doen, gemiddeld gezonder zijn en dat ook langer blijven. Vrijwilligerswerk vergroot het zelfvertrouwen. Het levert nieuwe ervaringen op en leuke contacten. Het is een waardevolle vrijetijdsbesteding.
 

Bekijk ook:
Vrijwilligers bij Talant en Meriant.

 

© 2021 - Alliade
scrollen