Alliade

Voorwaarden Kennr

Voor gebruikers
Voordat je de eerste keer op Kennr aan de slag kunt als medewerker, krijg je de vraag of je akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden. Je vindt ze hieronder als PDF. Als je akkoord bent gegaan, krijg je deze vraag de volgende keer niet weer. Het gaat om het Privacy statement, de gebruikersvoorwaarden en het cookie statement.
 

Klachtenprocedure en geschillen
Deze procedure heeft betrekking op iedere melding van partners of gebruikers, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie.

© 2020 - Alliade