Klankbordgroep vrijwilligers

Klankbordgroep vrijwilligers Alliade ouderenzorg

Met een 9-tal lieve geïnteresseerde en kritische vrijwilligers, bepraten we het vrijwilligerswerk binnen de ouderenzorg van Alliade 1 x per 2 maanden. De groep is in 2015 in het leven geroepen om samen met vrijwilligers de positieve, maar ook kritische verhalen naar boven te krijgen over hoe het vrijwilligerswerk voor ieder verloopt. We zijn erg blij dat we op dit moment van 9 locaties de vertegenwoordiging hebben, zodat we een goede variatie aan verhalen hebben.

Met een 9-tal lieve geïnteresseerde en kritische vrijwilligers, bepraten we het vrijwilligerswerk binnen de ouderenzorg van Alliade 1 x per 2 maanden. De groep is in 2015 in het leven geroepen om samen met vrijwilligers de positieve, maar ook kritische verhalen naar boven te krijgen over hoe het vrijwilligerswerk voor ieder verloopt. We zijn erg blij dat we op dit moment van 9 locaties de vertegenwoordiging hebben, zodat we een goede variatie aan verhalen hebben.

De vergaderingen worden voorbereid door mij, Coördinator vrijwilligerswerk. De agenda bepalen we samen. We starten veelal de avond door de laatste ontwikkelingen door te nemen van ieder persoonlijk en ook van de organisatie. Veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn: de wisseling van een directeur, het introduceren van de Projectgroep Informele zorg of grote evenementen zoals de Kennis dag waar vrijwilligers voor uitgenodigd zijn.

Bij iedere vergadering is er ook wel een onderwerp waar we wat langer op doorpraten zoals ‘is de website gebruiksvriendelijk voor een vrijwilligerswerk-zoekende?’ of ‘moet het vrijwilligersbeleid door-ontwikkelen met de tijd’. En activiteiten als het Vrijwilligersfeest, scholingen en contact met de zorgteams staan ook veel op de agenda. Veel te bepraten dus!

Samen aan de slag
Met de kritische vragen die naar boven komen, gaan we samen aan de slag. De leden van de groep bevragen hun collega-vrijwilligers en denken mee in wensen en oplossingen. Wist je dat de kilometervergoeding van vrijwilligers gelijkgetrokken is met de medewerkers, dankzij deze Klankbordgroep? Mooi toch! Alliade stelt dat een vrijwilliger gelijkwaardig is aan de medewerker. Maar hoe zien we dat dan terug in de huiskamers of bij de dagelijkse contactmomenten met bewoners? Interessant hé!

Trots
Persoonlijk ben ik erg trots dat ik met onze leden van de Klankbordgroep mag sparren en vergaderen over alles wat vrijwilligers aangaat. De groep is betrokken met elkaar, heeft plezier met elkaar en we bereiken ook veel. Wanneer ik als Coördinator vrijwilligerswerk een vraag krijg van een leidinggevende waarom iets nodig is voor een vrijwilliger; dan kan ik redenen noemen die vrijwilligers zelf hebben genoemd. Hier doen we het voor!

Lijkt jou dit ook wat als vrijwilliger, om deel te nemen in deze groep? Meld je aan via mij.

Toon, Jantien, Tiny, Lieske, Raoul, Jennie, Anneke, Aukje en Thea; dank voor al jullie inzet!

Anke Klaaren

Coördinator vrijwilligerswerk Alliade ouderenzorg

06 - 46 26 50 11, a.klaaren@alliade.nl