Disclaimer

  • Alliade besteedt veel tijd en aandacht aan de inhoud van deze website. Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. Alliade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de Alliade website.
  • Deze site geeft geen medisch advies. Wanneer je gezondheidsklachten hebt raden wij je aan contact op te nemen met jouw arts. De informatie op deze site is namelijk in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de zorgverlener aan de cliënt wordt verstrekt.
  • De sites waarnaar Alliade linkt worden door Alliade regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Alliade is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.
  • Als je twijfelt over de juistheid van gegevens of onjuistheden tegenkomt, vragen wij jouw contact met ons op te nemen.
  • Copyright: voor alle elementen (teksten, foto's, graphics enz.) van de Alliade-website geldt: copyright © 2022 Alliade.

E-maildisclaimer

Als je ons via de website een mail stuurt worden de persoonlijke gegevens die je invult, uitsluitend gebruikt om jouw bericht af te handelen of jou op jouw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan personen buiten Alliade (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld.

Disclaimer bij het mailen aan personen buiten de organisatie

Alliade streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van mailverkeer. Is een mail niet voor jou bestemd? Dan vragen wij je vriendelijk om de afzender daarvan op de hoogte te stellen en om deze mail te vernietigen.