Reiskostenregeling voor vrijwilligers

Reiskostenregeling vrijwilligers Alliade vanaf 1 januari 2023
Alle vrijwilligers hebben recht op reiskostenvergoeding vanaf 1 km. tot 30 km. enkele reis;
max. 60 km. voor een retour. Welk vervoersmiddel de vrijwilliger gebruikt maakt niet uit. Ook als de vrijwilliger lopend of met de fiets komt mag de reisafstand gedeclareerd worden. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de kilometervergoeding voor vrijwilligers 28 cent per kilometer.

Nieuwe vrijwilligers kunnen op het inschrijfformulier aangeven of  ze wel of niet in aanmerking willen komen voor een reiskostenvergoeding. Ze ontvangen dan het declaratieformulier van de vrijwilligerscoördinatoren van Alliade. Vrijwilligers gehandicaptenzorg die al in dienst zijn en ook de reiskostenvergoeding willen ontvangen kunnen dit formulier opvragen bij:
vrijwilligersgehandicaptenzorg@alliade.nl

Invullen en workflow van het declaratieformulier
De vrijwilliger vult alle gele velden op het declaratieformulier in, behalve waar de leidinggevende de naam moet zetten. In het veld Handtekening typt de vrijwilliger de eigen naam (bijv. J. de Vries).
Vervolgens mailt de vrijwilliger het formulier naar de leidinggevende van de locatie. De leidinggevende typt/ondertekent ook met de eigen naam, en mailt het formulier vervolgens naar de crediteurenafdeling. Daar wordt het declaratieformulier in behandeling genomen en ontvangt de vrijwilliger meestal binnen enkele dagen de vergoeding.

Let op! Voor vrijwilligers die komen voor 1 individuele cliënt geldt een andere route.
Deze overleggen bij het intakegesprek met de cliënt/cliëntvertegenwoordiger en leidinggevende/begeleider op welke manier de reiskosten gedeclareerd kunnen worden.
Zij maken dus geen gebruik van het declaratieformulier van Alliade, maar regelen het met de cliënt zelf.

Andere afspraken
Alleen geregistreerde vrijwilligers kunnen aanspraak maken op een reiskostenvergoeding.
Eigengemaakte of oude declaratieformulieren worden niet meer door crediteuren/financiële
administratie in behandeling genomen. Alliade kent geen vrijwilligersvergoeding toe.