Alliade

Zorggroep Alliade: Eenvoudiger structuur en toezicht

Zorggroep Alliade heeft vanaf 1 januari 2020 de interne organisatiestructuur veranderd. De structuur van dertien afzonderlijke BV’s en stichtingen is losgelaten en alle activiteiten zijn gebundeld in één rechtspersoon.

Alleen OPF (OuderenPsychiatrie Friesland) blijft als rechtspersoon bestaan, omdat het niet volledig eigendom van Alliade is. Met de organisatieverandering vergroot Alliade de slagvaardigheid en flexibiliteit van de organisatie en verbetert het toezicht op het eigen handelen.

Onderdeel van verbeterprogramma
De nieuwe koers van Alliade is mede ingezet naar aanleiding van het verscherpt toezicht – in de eerste helft van 2019 - op de zorggroep door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie had vastgesteld dat de bedrijfsvoering door Alliade in de jaren 2008 tot 2014 onvoldoende integer en beheerst was. Nadat de IGJ vertrouwen heeft uitgesproken in de plannen en aanpak van stichting Alliade is in juli 2019 het verscherpt toezicht door de IGJ beëindigd. In het verbeterprogramma dat in dit kader is opgesteld is de vereenvoudiging van de organisatiestructuur meegenomen.

Meer nadruk op de primaire taak
Alliade kan in de nieuwe structuur meer de nadruk leggen op haar primaire taak: persoonlijke, betrouwbare en deskundige ondersteuning en behandeling bieden aan mensen die kwetsbaar zijn. “De strategie van Alliade stond de afgelopen jaren in het teken van ondernemerschap en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen in de zorg”, zegt voorzitter Vincent Maas van de Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Alliade over de heroriëntatie. “Nu concentreren we ons op de kern: het bieden van uitstekende zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. We kiezen er voor de focus te leggen daar waar de Zorggroep de meeste waarde kan toevoegen. Dat is bij de cliënten die een beroep doen op de zorg die de medewerkers van Alliade verlenen.”

Voordelen van de verandering
Hoewel de juridische structuurwijziging geen reorganisatie op de werkvloer is, heeft het wel positieve gevolgen. De cliënten houden gewoon hun eigen, vertrouwde medewerkers, maar de vereenvoudig van de structuur maakt het wel eenvoudiger voor Alliade-medewerkers om zich in de organisatie in te zetten daar waar dat in de zorg iets toevoegt of ergens een knelpunt oplost. Daarvoor hoeven geen nieuwe arbeidscontracten of detacheringsovereenkomsten te worden gesloten. Bovendien kunnen medewerkers in hun carrière bij Alliade eenvoudiger op meerdere plekken in het concern een functie vervullen. Daarmee verbreden hun perspectieven.

Namen van de zorgonderdelen blijven bestaan
Vanwege de herkenbaarheid en naamsbekendheid worden de activiteiten van de zorgonderdelen wel gewoon onder de bestaande namen Talant, Meriant, Reik, Wil, Support & Co en BaanPlus voortgezet. Alleen is aan die namen geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid meer verbonden, maar zijn deze gekoppeld aan de rechtspersoon stichting Alliade.

© 2021 - Alliade
scrollen