Passende woonvorm

Samen op zoek naar de beste woonplek

Veilig en zorgeloos opgroeien. Soms is daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als er problemen zijn in een gezin. Of als het niet goed gaat met een kind. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. Wij bieden hulp. Met meeleefgezinnen en gezinshuizen. En als het echt niet anders kan, bieden we behandeling met verblijf.

Veilig en zorgeloos opgroeien. Soms is daar hulp bij nodig. Bijvoorbeeld als er problemen zijn in een gezin. Of als het niet goed gaat met een kind. Als de problemen heel groot zijn, kan een kind soms (tijdelijk) niet thuis wonen. Wij bieden hulp. Met meeleefgezinnen en gezinshuizen. En als het echt niet anders kan, bieden we behandeling met verblijf.

Passende zorg en ondersteuning

Onze begeleiders bieden passende zorg en ondersteuning. We kijken verder dan de verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. We stimuleren de sterke punten van kinderen, ontdekken talenten en haken zo goed mogelijk aan bij de natuurlijke ontwikkeling.


Welke hulp heb je nodig?

Voordat je bij ons komt wonen, onderzoeken we eerst welke hulp je nodig hebt. We kijken wat je goed zelf kunt. Of wat je graag wil leren. En hoe jouw familie, vrienden of buren kunnen helpen. De afspraken en de doelen zetten we in een plan. Hierin staat welke verzorging of begeleiding jij krijgt. Maar ook wat je gaat doen met school, werk of dagbesteding.


Veilig en vertrouwd

Waar je ook woont: wij zorgen ervoor dat jij je thuis voelt. Dat je veilig en vertrouwd kunt wonen. En dat er ruimte is om te leren én om leuke dingen te doen.

Dat doen we zo:

Een gezin waar een kind zich veilig kan voelen.

Gezinshuizen bieden een tijdelijk thuis.

Wonen met begeleiding of behandeling met verblijf.

Locaties