Revalidatie in Friesland

Revalidatie bij revalidatiecentrum De Linde

De Linde is er voor kwetsbare en oudere patiënten die herstellende zijn na een operatie, ziekte of ongeval. De geriatrische revalidatiezorg van Alliade zit in ziekenhuis Tjongerschans en ondersteunt de patiënt met revalideren.

De Linde is er voor kwetsbare en oudere patiënten die herstellende zijn na een operatie, ziekte of ongeval. De geriatrische revalidatiezorg van Alliade zit in ziekenhuis Tjongerschans en ondersteunt de patiënt met revalideren.

Daarin is een nauwe samenwerking met de specialisten van het ziekenhuis. Samen kijkt en luistert het revalidatieteam naar wat je wil en nog wél kan. Met als doel: zo snel mogelijk naar huis en weer zelfstandig een goed en zinvol leven leiden.


Gehoord en gezien worden

Elke patiënt is uniek en gehoord en gezien worden past daarbij. Dit betekent in de praktijk dat onze zorgmedewerkers met jou in gesprek gaan: ‘Wat wil je graag weer kunnen? Welke doelen wil je behalen? En op welke manier?’.

Voor de één is dat uit een stoel opstaan, voor een ander het vastpakken van een lepel of lange wandelingen maken. Het revalidatieteam helpt vervolgens gericht met deze wensen en het behalen van de doelen.

Alles is revalidatie

Dagelijkse bezigheden zoals aankleden, wassen, eten en drinken zijn onderdeel van de revalidatie. Dit komt ook aan bod tijdens de zorg- en therapiemomenten. Daarnaast oefent de patiënt zelf of onder begeleiding van de verpleging. Zodra het mogelijk is revalideert de patiënt in de thuissituatie verder met eventueel Thuiszorg en/of (dag)behandeling van Alliade.

Behandelingen

De revalidatie is met name gericht op het herstel van en leren omgaan met:   


Bezoekuren en vergoeding revalidatie

Maandag t/m zondag van 14.30 tot 16.30 en van 18.30 tot 20.00.
In het weekend en op feestdagen is er een extra bezoekuur van 10.00 tot 11.00.

Bekijk de actuele regels voor bezoek op de website van ziekenhuis Tjongerschans.

Jouw zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor revalidatie. Revalidatie is opgenomen in de basisverzekering.

 

Specialismen

Locaties