Ondersteuning bij jou thuis – ambulant

Thuis extra zorg en aandacht voor je kind

Heb je zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind? Of heb je zelf een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding? Dan bieden wij hulp. Thuis. We helpen bij ontwikkelen, opgroeien en opvoeden als dit niet vanzelf gaat. Samen kijken we welke hulp nodig is.

Heb je zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind? Of heb je zelf een steuntje in de rug nodig bij de opvoeding? Dan bieden wij hulp. Thuis. We helpen bij ontwikkelen, opgroeien en opvoeden als dit niet vanzelf gaat. Samen kijken we welke hulp nodig is.

Samen met het gezin

Een kind opvoeden gaat niet vanzelf. Zeker wanneer je zoon of dochter door een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking extra zorg en aandacht nodig heeft. We zijn er voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. En voor ouders met een verstandelijke beperking die hulp nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Onze zorg richt zich dus zowel op de ouders als het kind. In overleg betrekken we alle gezinsleden bij de behandeling. En soms ook familie, vrienden, de huisarts of school. Daarnaast hebben we intensief contact met de verwijzer. Onze zorg gaat altijd in overleg. We doen het samen.


Zo thuis mogelijk

Wij bieden onze hulp zo thuis mogelijk. Het doel van onze begeleiding en behandeling? Zorgen voor een stabiele thuissituatie. Een fijne en veilige omgeving waar kinderen kunnen groeien. Samen zorgen we ervoor dat een kind zo veilig en normaal mogelijk opgroeit.

Dat doen we zo:

Opvoeden kan uitdagend zijn. Helemaal als er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of beperking in het gezin. Opvoeden vraagt energie, tijd en aandacht en soms kun je dit niet alleen. Wij bieden hulp. Samen met een gezinsbegeleider bespreken we hoe onze hulp eruit komt te zien en aan welke resultaten we gaan werken met jullie als gezin. 

Een gezin is de beste plek voor een kind om op te groeien. Maar als een gezin veel problemen heeft, kan dit de ontwikkeling van een kind in de weg staan. Wij helpen ouders om grip te krijgen op de problemen en de opvoeding. Dat doen we met gezinsbehandelingen.

Niet alle mbo-studenten doorlopen hun schoolcarrière op een soepele manier. Kun jij je plek niet vinden in de maatschappij? Spijbel je veel? Of ben je vaak angstig?