Alliade

Organisatie

Zorggroep Alliade is een concern bestaande uit negen zelfstandige dochterstichtingen en BV’s; allen zorgpartners met een eigen identiteit en eigen beleid. Het bestuur en toezicht van onze gehele zorggroep is in handen van één gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben al onze zorgpartners een gelijkwaardige positie.

Faciliteren en verbinden
We faciliteren onze zorgpartners en bieden zelf ook diensten aan. De concernstaf, en de meeste ondersteunende diensten in ons servicecentrum, werken zowel voor de overkoepelende organisatie als voor onze zorgpartners. Het ontwikkelen van beleid dat de gehele organisatie aangaat, wordt door Alliade uitgevoerd. Daarnaast zorgen we voor de verbinding tussen de verschillende zorgpartners.

Om de beste zorg te kunnen verlenen, blijven we ons als zorggroep verbeteren. We investeren veel tijd in kennisontwikkeling bij onze medewerkers en het delen van kennis met andere (zorg)organisaties. Het interactieve, online platform van zorgpartner Kennr ondersteunt ons hierbij.

© 2019 - Alliade