Ons verhaal

Een goed en zinvol leven voor cliënten

Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een zeer breed palet aan zorg, zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg. Voorheen deden we dat vanuit verschillende zorgorganisaties (Talant, Meriant, Reik, Wil en Alliade opvoeden & opgroeien).

Alliade biedt kwetsbare mensen in Friesland een zeer breed palet aan zorg, zowel basiszorg als gespecialiseerde zorg. Voorheen deden we dat vanuit verschillende zorgorganisaties (Talant, Meriant, Reik, Wil en Alliade opvoeden & opgroeien).

Door krachten binnen onze veelzijdige organisatie te bundelen maken we meer mogelijk. We maken onze zorg toegankelijker en versterken elkaar. Nu vormen we als Alliade één loket voor: 

Met 6000 professionals in verschillende vakgebieden kijken we vooral naar wat wél kan. We helpen cliënten met goede zorg en ondersteuning. We begeleiden ze om zo zelfstandig mogelijk beslissingen te nemen. Dit betekent ook dat we grenzen verkennen en deze verleggen naar nieuwe mogelijkheden. Samen met cliënten en hun naasten. 

Waardevolle ervaringen opdoen en nieuwe herinneringen maken vinden we erg belangrijk. Samen met anderen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van cliënten. Het geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen en kunnen meedoen in de samenleving. Daar gaan we met elkaar voor!

Onze zorgprofessionals leren van elkaar en kijken daarbij over hun eigen grenzen heen. Samen creëren ze ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de zorg. We zijn bij Alliade altijd actief op zoek naar kansen voor cliënten. Om wat lastig of zelfs onmogelijk lijkt toch mogelijk te maken. Voor die kansen gaan we. In de zorg en in de samenleving. Voor onze ruim 8000 cliënten in Friesland.

Alliade 
Samen doen wat wél kan

Alliade in vogelvlucht

  • Missie: Een goed en zinvol leven voor onze clienten
  • Visie: Samen doen wat wél kan
  • Kernwaarden: nabij, verantwoordelijk, betrouwbaar
  • Werkgebied: primair Friesland
  • Cliënten: 8000 kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking
  • Medewerkers: 6000 medewerkers waarvan 4900 in de primaire zorg
  • Vrijwilligers: ruim 1200 enthousiaste vrijwilligers verdeeld over alle zorgonderdelen
  • Diensten en producten: zorg, ondersteuning, wonen, dagbesteding en behandeling
  • Locaties: meer dan 300
  • Financiering: Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw, in totaal €314 mln.