Alliade

Organisatie

Alliade is een stichting bestaande uit zeven zorgonderdelen; elk met een eigen identiteit en eigen beleid. Het bestuur en toezicht van de gehele stichting is in handen van één gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Hierdoor hebben alle zorgonderdelen een gelijkwaardige positie.

Faciliteren en verbinden
We faciliteren onze zorgonderdelen en bieden zelf ook diensten aan. De concernstaf, en de meeste ondersteunende diensten in ons servicecentrum, werken zowel voor de overkoepelende organisatie als voor onze zorgonderdelen. Het ontwikkelen van beleid dat de gehele organisatie aangaat, wordt door Alliade uitgevoerd. Daarnaast zorgen we voor de verbinding tussen de verschillende zorgonderdelen.

Om de beste zorg te kunnen verlenen, blijven we ons als stichting verbeteren. We investeren veel tijd in kennisontwikkeling bij onze medewerkers en het delen van kennis met andere (zorg)organisaties. 

© 2021 - Alliade
scrollen