Het Klantadviescentrum van Alliade staat voor je klaar!

Welke zorg biedt Alliade? Wat kost het? En hoe regel ik deze zorg? Zomaar wat vragen die je kunt hebben over Alliade en het zorgaanbod. Onze professionals van het Klantadviescentrum staan iedere werkdag voor je klaar om jou verder te helpen en je vragen te beantwoorden.

Welke zorg biedt Alliade? Wat kost het? En hoe regel ik deze zorg? Zomaar wat vragen die je kunt hebben over Alliade en het zorgaanbod. Onze professionals van het Klantadviescentrum staan iedere werkdag voor je klaar om jou verder te helpen en je vragen te beantwoorden.

We kunnen je adviseren en begeleiden bij het vinden van de zorg en behandeling die jij nodig hebt en die bij jou past. Jouw verhaal is daarbij ons belangrijkste uitgangspunt. Samen stellen we een zorgpakket samen dat aansluit bij jouw behoeftes en wensen. 

Je kunt bij het Klantadviescentrum terecht als

 • je zelf cliënt bent bij Alliade of dat wilt worden;
 • jouw naaste of kind zorg en ondersteuning nodig heeft;
 • je verwijzer of ketenpartner bent.

Onze klantadviseurs zijn er voor jou!

Deze professionals kennen het zorgaanbod van Alliade van binnen en van buiten. Vragen? Neem gerust contact met ze op!

Alles over samen doen wat wél kan!

Onze film laat zien dat Alliade er is voor jou. Met jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk en dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning in Friesland. Daarbij kijken we vooral naar wat wél kan!

Voor welke soorten zorg en diensten kun je bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht met al jouw vragen over zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking én kwetsbare ouderen. Samen met ieder kind, jongere, volwassene of oudere kijken we naar wat wél kan.

  Veel gestelde vragen

  • Hoe kom ik aan zorg?

   Als je zorg nodig hebt, zoals verpleging en hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom, kun je zelf een WLZ  indicatie aanvragen bij het CIZ. Maar je kunt dit ook overlaten aan een professional, zoals je huisarts, MEE Friesland of Gebiedsteam. Ben je al in zorg bij Alliade dan kun je extra zorg aanvragen via een adviseur van het Klantadviescentrum van Alliade. Het CIZ bepaalt hoeveel zorg je nodig hebt. Je krijgt een indicatiebesluit waarin staat welk zorgzwaartepakket van toepassing is. Je kiest zelf van welke zorgaanbieder je deze zorg wilt ontvangen. Heb je ambulante ondersteuning aan huis nodig dan kun je via het WMO loket van je gemeente een aanvraag doen voor een WMO beschikking. Hulp nodig? Bel dan met de professionals van ons Klantadviescentrum.

  • Wat is een indicatie en hoe kom ik eraan?

   Om zorg te kunnen krijgen is een indicatiebesluit nodig. Denk daarbij aan verpleging en hulp bij (langdurige) ziekte, handicap en ouderdom. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar het zorgkantoor in jouw regio en geeft aan waar je de zorg wilt ontvangen. 

   Als je in het ziekenhuis opgenomen bent en (nog) niet terug kunt naar huis, dan wordt door het transferbureau van het ziekenhuis een indicatie of (indien van toepassing) toestemming van je zorgverzekeraar gevraagd. 

   In sommige situaties kunnen we deze indicatie ook zelf namens het CIZ afgeven.

   Neem direct contact op met ons Klantadviescentrum.

  • Wat is het CIZ?

   CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Zij onderzoeken samen met jou welke zorg, begeleiding, ondersteuning of behandeling nodig is. 

   Via een indicatiebesluit laat het CIZ weten welke zorg je krijgt toegewezen. Het zorgkantoor zorgt ervoor dat de indicatie wordt toegewezen aan de zorgaanbieder, die de zorg daadwerkelijk gaat leveren. Je kunt zelf een zorgaanbieder kiezen.

   Hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Neem dan contact op met ons Klantadviescentrum. Onze medewerkers kunnen helpen met de aanvraag. Voor mensen van tachtig jaar of ouder kunnen we veel indicaties rechtstreeks aanvragen bij het CIZ.

   Neem direct contact op met ons Klantadviescentrum.

  • Wat is het Zorgkantoor?

   Het Zorgkantoor wijst de indicatie toe aan de zorgaanbieder die de zorg gaat leveren. Je kunt zelf een zorgaanbieder kiezen. Kun je daar wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met ons Klantadviescentrum. Voor meer informatie over het Zorgkantoor zie: www.zorgkantoorfriesland.nl

  • Wat zijn zorgzwaartepakketten (ZZP)?

   Om het geld voor mensen die zorg met verblijf nodig hebben beter te verdelen, is op 1 januari 2009 de ‘zorgzwaartebekostiging’ ingevoerd. Vanaf dat moment heeft iedere cliënt een zorgzwaartepakket. Hierin staat duidelijk beschreven wat je nodig hebt. Samen met je zorgcoördinator bepaal je vervolgens de invulling van de zorg. Deze afspraken leggen jullie vast in jouw cliëntdossier. 

   Voor verpleging en verzorging bestaan diverse zorgzwaartepakketten. Het CIZ bepaalt voor iedere cliënt welk zorgzwaartepakket of zorgfunctie nodig is. Op onze website op de pagina Publicaties en brochures vind je meer handige documenten die informatie geven over zorgzwaartepakketten.

   Advies nodig? Neem direct contact op met ons Klantadviescentrum.

   Ga naar onze pagina publicaties en brochures
  • Wat is de Wlz?

   De Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben. Denk aan mensen met en lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, en aan mensen met een psychische stoornis.

   Voor de mensen met een verstandelijke beperking kan een Wlz worden aangevraagt in verschillende Zorg Zwaarte Pakketen (ZZP). Met deze ZZP kun volledig bij ons wonen en/of dagbesteding ontvangen.Je kunt er ook voor kiezen om de Wlz om te zetten in een Modulair Pakket Thuis (MPT) als je zelfstandig of thuiswoont en toch ambulante ondersteuning nodig hebt.

  • Wat is de Wmo?

   Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt dat de gemeente je helpt als je hulp nodig hebt. Het gaat daarbij om hindernissen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en problemen bij het ontmoeten van anderen. Het gaat om: meedoen in de samenleving. Lukt dat niet zonder hulp? Dan mag je de gemeente om hulp vragen. Daarvoor ga je naar het Wmo-loket van jouw gemeente. De gemeente zoekt samen met jou naar een passende oplossing voor je hulpvraag. Kijkend naar de omgeving, en waar nodig met professionele zorg of ondersteuning. 

   Voorbeelden van ondersteuning door de gemeente:

   • Hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen.
   • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift of een verhoogd toilet.
   • Vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel.
   • Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.
   • Maaltijdverzorging.

   Advies nodig? Neem direct contact op met ons Klantadviescentrum.

  • Wat is de ZVW?

   ZVW staat voor Zorgverzekeringswet. Verpleging en verzorging thuis zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van deze wet. De Zorgverzekeringswet zorgt dat iedereen die in Nederland woont een basis-zorg-verzekering moet hebben.

  • Ik heb een andere vraag

   Heb jij een andere vraag over de zorg en/of Alliade? Neem dan contact op met onze medewerkers van het Klantadviescentrum.

   Klantadviescentrum