Specialisten in de gehandicaptenzorg

Specialisten die écht kijken en luisteren

Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk om de impact van een verstandelijke of meervoudige beperking te begrijpen. Alliade heeft specialisten in huis die in staat zijn echt te kijken en te luisteren naar cliënten en hun specifieke hulpvraag. In de behandeling sluiten zij aan bij de mogelijkheden van de cliënten.

Bij lichamelijke of psychische klachten is het belangrijk om de impact van een verstandelijke of meervoudige beperking te begrijpen. Alliade heeft specialisten in huis die in staat zijn echt te kijken en te luisteren naar cliënten en hun specifieke hulpvraag. In de behandeling sluiten zij aan bij de mogelijkheden van de cliënten.

In elke levensfase of situatie kan zich een probleem voordoen in het lichamelijke of geestelijke functioneren. Daarom vervullen onze specialisten zowel een rol bij de kinderdagcentra als bij onze woonlocaties, ouderenzorg en dagbesteding.

Samenspel met de begeleiders is essentieel, omdat zij in de dagelijkse ondersteuning van cliënten bepaalde klachten kunnen herkennen, beperken of voorkomen. Is er sprake van (para)medische hulpvragen of gedragsproblematiek, dan staan de specialisten klaar voor diagnostiek en behandeling.


Dit hebben we in huis:

 • Medische zorg

  Medische zorg; van artsen verstandelijk gehandicapten, algemeen medische artsen en verpleegkundig specialisten tot (praktijk)verpleegkundigen en doktersassistentes.

 • Paramedische zorg

  Paramedische zorg: van fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten tot diëtisten, speltherapeuten en muziektherapeuten.

 • Gedragskundigen

  Gedragsdeskundigen; van (kinder)psychiaters en GZ-psychologen tot orthopedagogen en systeemtherapeuten.

 • Geestelijke verzorging

  Onze geestelijke verzorgers ondersteunen cliënten, verwanten en teams op het gebied van ethiek, palliatieve zorg en zingeving.

 • De Omswaai: onderzoek, behandeling en verblijf bij psychische problemen

  Op De Wissel in Beetsterzwaag is kliniek De Omswaai gevestigd. Een kleinschalige kliniek, waarbij de individuele behandelvraag van de cliënt leidend is. De Omswaai bestaat uit een crisisafdeling en een behandelafdeling. De Omswaai heeft regionaal een zeer belangrijke functie. Zij biedt als enige in Friesland crisisplekken aan voor mensen waarbij sprake is van een (licht) verstandelijke beperking.

  Naar De Omswaai
 • Poli

  Alliade heeft een poli met specialisten voor het bepalen van de diagnose en de behandeling. Wij werken met speciale programma’s die zijn afgestemd op thema’s zoals: angst, trauma en ontwikkelingsproblematiek.

  Naar behandeling en diagnostiek