Gezinsbehandeling voor opgroei- en opvoedproblemen

Ambulante behandeling

Een gezin is de beste plek voor een kind om op te groeien. Maar als een gezin veel problemen heeft, kan dit de ontwikkeling van een kind in de weg staan. Wij helpen ouders om grip te krijgen op de problemen en de opvoeding. Dat doen we met gezinsbehandelingen.

Een gezin is de beste plek voor een kind om op te groeien. Maar als een gezin veel problemen heeft, kan dit de ontwikkeling van een kind in de weg staan. Wij helpen ouders om grip te krijgen op de problemen en de opvoeding. Dat doen we met gezinsbehandelingen.

Werken aan oplossingen

Onze behandelingen zijn geschikt voor gezinnen die moeite hebben om aan het hoge tempo en alle eisen van onze samenleving te voldoen. Tijdens onze behandelingen werken gezinnen samen met gespecialiseerde hulpverleners aan een positieve verandering. De gezinshulpverleners helpen ouders om uit te zoeken wat in hun gezin het beste werkt. Een soort ‘gebruiksaanwijzing’ die helpt om met moeilijke situaties om te gaan.


Dat doen we zo:

 • Video Home Training

  Maak je je zorgen over het gedrag van je kind? Soms is het lastig om te achterhalen waar dit gedrag vandaan komt. De Video Home Training kan je inzicht bieden in de opvoeding en het gedrag van je kind. Er worden korte video-opnames gemaakt van het dagelijks gezinsleven. Samen met een hulpverlener wordt deze video geanalyseerd. Samen kijken we naar wat het beste voor jouw gezin werkt.

 • Ambulante gezinshulpverlening

  Kinderen opvoeden kan zwaar zijn. Helemaal als ouders en kinderen elkaar minder goed begrijpen door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking bij één van de ouders of het kind. Dat kan tot veel strijd, stress en gedragsproblemen leiden. Een gezinsbehandeling kan helpen om de thuissituatie te verbeteren. Binnen de ambulante gezinshulpverlening werken we volgens de IAG methodiek. Daarmee werken we aan het verminderen van gedragsproblemen van de kinderen, het vergroten van opvoedvaardigheden van ouders én het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. De ambulante gezinshulpverlener heeft een open, niet-veroordelende en positieve houding. En sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin.

 • Opvoeding In Beeld (OIB)

  Opvoeding In Beeld (OIB) is een onderzoek. Bij Opvoeding In Beeld zoeken we samen naar de krachten en leerpunten binnen het gezin. Twee keer per week komt een gezinshulpverlener bij je thuis. Tijdens deze gesprekken wordt de situatie in kaart gebracht. Daarnaast spreken we met de school of de kinderopvang. Zo kijken we naar wat er goed en misschien minder goed gaat.

 • Methodische ouderbegeleiding

  Het invullen van de ouderrol is niet altijd even makkelijk. Wanneer er geen duidelijke taakverdeling of steun is, kan de ontwikkeling van je kind in gevaar komen. Met methodische ouderbegeleiding leer je invulling te geven aan de ouderrol. Wij helpen je om de behoeften van je kind in kaart te brengen. Samen kijken we hoe deze spanningen weggenomen worden.

 • Praktische pedagogische gezinsbegeleiding

  Loop je als ouder vast in de opvoeding van je kind? Dan is praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) iets voor jou. PPG is een vorm van ondersteuning die zich richt op het vergroten van opvoedingsvaardigheden van jou als ouder. We begeleiden je bij de aanpak van opvoedingsproblemen. Bijvoorbeeld rondom eten, slapen, niet luisteren of boosheid van je kind. En bij vragen rondom de ontwikkeling van je kind en het stimuleren hiervan.

 • Spoed4jeugd

  Soms heb je als gezin meteen hulp nodig. Bijvoorbeeld bij een crisis. Om zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden, hebben wij samen met andere jeugdzorgaanbieders in Friesland een provinciaal meldpunt gecreëerd. Dit meldpunt heet Spoed4Jeugd. Spoed4Jeugd biedt spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrags- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. 

  Lees meer over Spoed4Jeugd
 • Vraagverduidelijking

  Opvoeden kan soms knap lastig zijn. Zeker als je te maken hebt met een licht verstandelijke beperking binnen je gezin. Met een vraagverduidelijking onderzoeken we welke soort hulp nodig is binnen je gezin. De gemeente, een jeugdbeschermer of een huisarts meldt jouw gezin of een gezinslid aan. De vraagverduidelijking duurt meestal vier tot zes weken. Daarna volgt een verslag met advies.