Meedenken, meepraten en samen beslissen… Doe je mee?

Inspraak en medezeggenschap

Meedenken, meepraten en samen beslissen… Bij Alliade vinden we de inbreng van cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers erg belangrijk.

Meedenken, meepraten en samen beslissen… Bij Alliade vinden we de inbreng van cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en vrijwilligers erg belangrijk.

Via inspraak en medezeggenschap kunnen zij invloed uitoefenen op de zorg en ondersteuning die we bieden, ons beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Alliade. Ook fijn: de raad van bestuur krijgt via de medezeggenschapsraden belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Dit helpt hen bij het ontwikkelen, uitvoeren en bijsturen van het beleid.

Samen werken we aan de kwaliteit en tevredenheid binnen Alliade.


Medezeggenschap vindt bij Alliade op de volgende manieren plaats:

 • Cliënten- en cliëntvertegenwoordigersraden

  In de cliënten- of cliëntvertegenwoordigersraad praten cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten, mee over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Er zijn lokale raden (voor een of meerdere locaties) en centrale raden (voor heel Alliade). De cliënten- en cliëntvertegenwoordigersraden zijn regelmatig op zoek naar cliënten of familieleden die zitting willen nemen in de raad. Heb je belangstelling of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar het hoofd van de locatie. Die kan je verder helpen.

  Om contact op te nemen met de centrale cliëntenraad of centrale cliëntvertegenwoordigersraad kun je een mail sturen naar clientenraden@alliade.nl.

 • De Ondernemingsraad

  De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van Alliade. Om dit goed te kunnen doen overlegt de OR met de Raad van Bestuur over het beleid van Alliade en de belangen van de medewerkers. De ondernemingsraad van Alliade telt vijftien leden, en heeft een aantal commissies, zoals de commissie Kwaliteit van Zorg, de commissie Human Resources (HR), de commissie Financiën en de commissie Public Relations (PR) en Participatie. De OR en de commissies zijn regelmatig op zoek naar nieuwe medewerkers die willen aansluiten. Interesse? Stuur dan een mail naar de ambtelijk secretaris Christa Logtenberg c.logtenberg@alliade.nl of ambtelijk secretaris Francisca Wagenaar f.wagenaar@alliade.nl.

 • Inspraak en medezeggenschap vrijwilligers

  Vrijwilligers zijn goud waard. Niet alleen voor onze organisatie, maar vooral voor cliënten. Daarom hechten we grote waarde aan hun ideeën en inbreng. Als vrijwilliger heb je direct contact met medewerkers en bewoners, en we nodigen je dan ook van harte uit om met ideeën te komen en feedback te geven. Goed om te weten: Alliade heeft een klankbordgroep van tien vrijwilligers die de vrijwilligerscoördinator kan raadplegen bij veranderingen en initiatieven.

  Meer voor vrijwilligers