Aanmelden maatschappelijke ondersteuning

Ben je op zoek naar maatschappelijke ondersteuning? Je kunt dit aanvragen bij de gemeente waarin jij woont. Alliade heeft contracten met de onderstaande gemeenten voor het verstrekken van maatschappelijke ondersteuning.

Gemeente

Contactgegevens

Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel

T. 0511 - 46 07 67 
Het gebiedsteam | Gemeente Achtkarspelen
Het gebiedsteam | Gemeente Tytsjerksteradiel (t-diel.nl)

De Fryske Marren

T. 14 05 14

Harlingen

T. 0517 - 14 05 17
E. gebiedsteam@harlingen.nl

Heerenveen Contactgegevens
Uitgesplitst in meerdere woongebieden. 
Noard East Fryslân/Dantumadiel T. 0519 – 29 88 88
E. info@noardeast-fryslan.nl
Ooststellingwerf

T. 0516 - 82 01 00
E. Gtb@ooststellingwerf.nl

Opsterland T. 0512 - 38 62 22 of 0512 - 14 05 12
E. gebiedsteam@opsterland.nl
Smallingerland

Carins
T. 088 - 50 65 400
E. info@carins.nl

Súdwest-Fryslân T. 14 0515
E. info@sudwestfryslan.nl
Waadhoeke

T. 0517 – 38 03 57
E. gebiedsteam@waadhoeke.nl

Weststellingwerf

T. 0561 - 69 12 33
E. gebiedsteam@weststellingwerf.nl