Aanmelden maatschappelijke ondersteuning

Ben je op zoek naar maatschappelijke ondersteuning? Je kunt dit aanvragen bij de gemeente waarin jij woont. Alliade heeft contracten met de onderstaande gemeenten voor het verstrekken van maatschappelijke ondersteuning.

Gemeente

Contactgegevens

Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel

T. 0511 - 46 07 67 
Het gebiedsteam | Gemeente Achtkarspelen
Het gebiedsteam | Gemeente Tytsjerksteradiel (t-diel.nl)

Harlingen

T. 0517 - 14 05 17
E. gebiedsteam@harlingen.nl

Heerenveen/Jubbega Een meitinker kan u helpen - Gemeente Heerenveen
Op bovenstaande pagina zijn de woonservice gebieden uitgesplitst. 
Noard East Fryslân/Dantumadiel T. 0519 – 29 88 88
E. info@noardeast-fryslan.nl
Ooststellingwerf

T. 0516 - 82 01 00
E. Gtb@ooststellingwerf.nl

Opsterland T. 0512 - 38 62 22 of 0512 - 14 05 12
E. gebiedsteam@opsterland.nl
Smallingerland

Carins
T. 088 - 50 65 400
E. info@carins.nl

Waadhoeke

T. 0517 – 38 03 57
E. gebiedsteam@waadhoeke.nl

Weststellingwerf

T. 0561 - 69 12 33
E. gebiedsteam@weststellingwerf.nl