Wet zorg en dwang / Onvrijwillige zorg

Wet zorg en dwang - Onvrijwillige zorg

Wij geloven dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Daarom krijg je als cliënt bij Alliade geen onvrijwillige zorg, behalve als dat de enige manier is waarop we kunnen voorkomen dat jij of de mensen om jou heen gevaar lopen. Ons uitgangspunt bij onvrijwillige zorg is altijd: ‘Nee, tenzij…’

Wij geloven dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Daarom krijg je als cliënt bij Alliade geen onvrijwillige zorg, behalve als dat de enige manier is waarop we kunnen voorkomen dat jij of de mensen om jou heen gevaar lopen. Ons uitgangspunt bij onvrijwillige zorg is altijd: ‘Nee, tenzij…’

In onze zorg, ondersteuning en behandeling zijn we altijd op zoek naar een goed evenwicht tussen vrijheid en veiligheid. Het is belangrijk dat we dit met elkaar doen: de zorgmedewerkers samen met de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger. Samen kijken we welke zorg en ondersteuning op welk moment het beste past. De Wet zorg en dwang helpt ons daarbij.


Zorgvuldige afweging

Met elkaar doen we er alles aan om onvrijwillige zorg te voorkomen. Maar soms is het de enige manier om gevaar voor de cliënt of zijn omgeving te voorkomen. We proberen altijd om zo snel mogelijk te stoppen met de onvrijwillige zorg. Of om samen een vorm te vinden die minder ingrijpend is. Hiervoor doorlopen we het stappenplan uit de Wet zorg en dwang. Het stappenplan helpt ons om zorgvuldig te bepalen of vrijwillige zorg nodig is, en zo ja, wélke onvrijwillige zorg.

Zo kort als mogelijk

Is er sprake van onvrijwillige zorg? Dan wordt dat altijd voor een bepaalde tijd in het zorgplan opgenomen. Na afloop van deze periode evalueren we de onvrijwillige zorg. Alleen wanneer het nodig blijkt, kan er besloten worden de onvrijwillige zorg voor een bepaalde periode te verlengen. Zo voorkomen we dat de onvrijwillige zorg langer duurt dan nodig is.

Meer weten?

Ben je cliënt of cliëntvertegenwoordiger en wil je meer weten over de werkwijze bij onvrijwillige zorg? Bespreek het met jouw contactpersoon of het hoofd van de locatie. Of neem contact op met onze cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is onafhankelijk en de gesprekken zijn altijd vertrouwelijk.

Kijk voor meer informatie over de Wet zorg en dwang op www.dwangindezorg.nl/wzd

Bestuurlijke Afspraken

Vanaf 1 januari 2024 zijn er, door de minister en een afvaardiging van het werkveld, nieuwe afspraken gemaakt over het uitvoeren van de Wet zorg en dwang door zorgaanbieders. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang. De VGN heeft begin december aangegeven de Bestuurlijke Afspraken Wzd niet te ondertekenen, omdat deze niet ver genoeg gaan. De VGN wil in overleg met de verschillende stakeholders over een manier waarop de Wet zorg en dwang wel ingrijpend kan worden veranderd, zonder afbreuk te doen aan de rechtspositie van de cliënt. Alliade heeft besloten om de lijn van de VGN te volgen en de Bestuurlijke Afspraken niet te onderschrijven voor zowel de gehandicaptenzorg als de ouderenzorg.

Contacten