Missie en visie

Wij zijn er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. Daarbij richten wij ons op kwetsbare ouderen en mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Missie: Goed en zinvol leven

Onze missie is dat zij goed en zinvol kunnen leven. Dat ze zich veilig voelen en dat ze ervaren dat er aandacht is voor hun geestelijk en lichamelijk welzijn. Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling die onze cliënten helpt goed en zinvol te leven. Thuis of in een van onze (gespecialiseerde) (woon)locaties. Ons aanbod richt zich primair op zorg in Friesland.


Visie: Samen doen wat wél kan

Wij geloven dat ieder mens uniek is en er toe doet: dat ieder mens een goed en zinvol leven wil leiden in de samenleving. Wij geloven ook dat ieder mens zo veel mogelijk zelf beslissingen wil nemen over zijn of haar eigen leven. Dit noemen we eigen regie.

Wij (h)erkennen onze cliënten in wie zij zijn. Samen met de cliënt bespreken wij wat de cliënt zelf kan en wil en welke hulp hierbij nodig is. Uitgangspunt hierbij is het samenwerken in de driehoek die wordt gevormd door de cliënt, zijn naasten en de medewerkers. Onze medewerkers zijn deskundig en hebben de professionele ruimte om met hun cliënten te bepalen wat nodig is. Hierbij hanteren zij de regels van hun beroep en de kaders van de organisatie. Soms komen die niet overeen met wat een cliënt wil. We gaan met elkaar in gesprek om hier een goede oplossing in te zoeken.

Samen gaan we voor een goed en zinvol leven. Samen doen we wat wél kan.